Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bezpečnost výluhů z listů Morinda citrifolia do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Zvláštní výživa > Výživa - Archiv> Zvláštní výživa> Výživa - Archiv

Bezpečnost výluhů z listů Morinda citrifolia

Vydáno: 3.10.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Na základě vědeckého stanoviska EFSA-NDA je použití listů M. citrifolia bezpečné.
Na žádost Evropské komise posuzoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) bezpečnost sušených a pražených listů Morinda citrifolia L. Listy se používají k přípravě infuzí (výluhů). Po nařezání se listy M. citrifolia suší a praží. Jde o standardní postupy, které se běžně používají při výrobě potravin, a proto jejich použití nevede k obavám. EFSA-NDA měl k dispozici údaje o složení různých šarží sušených a pražených listů M. citrifolia z Francouzské Polynésie. Tyto údaje nenaznačovaly, že by sušené nebo pražené listy měly škodlivé účinky z hlediska výživy. Za použitých analytických podmínek nebyly stanoveny v sušených ani v pražených listech M. citrifolia a ani v infuzích antrachinony rubiadin, alizarin a lucidin. V sušených a pražených listech M. citrifolia byl však stanoven antrachinon 5,15-dimetylmorindol a to v koncentraci 11,3–42,6 mg/kg, v infuzi se koncentrace této látky pohybovala v rozmezí 5,8–20,0 µg/l. Za použití průměrného obsahu 5,15-dimetylmorindolu (26,5±11,75 mg/kg) v sušených a pražených listech a průměrné účinnosti extrakce 34 % lze očekávat, že v šálku čaje (100 ml) bude obsaženo 9 ±4 µg 5,15-dimetylmorindolu. Pražení listů M. citrifolia způsobuje 80 a 77% snížení koncentrace vybraných glykosidů (rutinu a derivátu kemferolu). V důsledku jejich degradace dochází ke zvýšení odpovídajících aglykonů: kvercetinu a kemferolu.
Na základě údajů o spotřebě potravin ve Velké Británii bylo odhadnuto, že nejvyšší denní konzumace listového materiálu M. citrifolia činí u dospělých o hmotnosti 70 kg 1,29 g, což odpovídá dennímu příjmu 18,4 mg/kg tělesné hmotnosti. U mladistvých (15–18 let, hmotnost 60 kg) byl denní příjem odhadnut na 11,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Testy akutní toxicity se prováděly na krysách a to s vodnými a etanolovými extrakty, přičemž nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky. Aplikace výrobku Tahitian Noni® Leaf Tea po dobu 90 dní (zjišťování subchronické toxicity) se neprojevila na pokusných zvířatech negativně. Nejvyšší aplikovaná dávka bez negativních účinků byla 2 500 mg/kg tělesné hmotnosti (šlo o nejvyšší použitou dávku).
Panel NDA dále posuzoval genotoxicitu výluhů z listů M. citrifolia a jejich alergizující potenciál. Na základě předložené dokumentace panel konstatoval, že vodné výluhy nepředstavují zdravotní riziko z hlediska genotoxicity. Pro stanovení alergizujícího potenciálu dosud chybí potřebné údaje, neboť údaje z testů na zvířatech je obtížné využít k predikci účinků u lidí.
 
Posouzením veškeré předložené dokumentace panel NDA došel k závěru, že použití sušených a pražených listů M. citrifolia pro přípravu výluhů je, pro očekávanou výši konzumace, bezpečné. Vědecké stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Vědecké stanovisko EFSA-NDA k bezpečnosti výluhů z listů Morinda citrifolia (pdf, 158 kB, 17 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021