Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek BfR, ECDC a EFSA k prevenci průjmových onemocnění se zaměřením na STEC, VTEC nebo EHEC do kategorie

Aktuality > Aktuality
AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli

BfR, ECDC a EFSA k prevenci průjmových onemocnění se zaměřením na STEC, VTEC nebo EHEC

Vydáno: 7.6.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Prevence zaměřená na toxin Shiga - produkující E. coli, verotoxin produkující E. coli nebo enterohemoragické E. coli.

BfR, ECDC a EFSA k prevenci průjmových onemocnění se zvláštním zaměřením na toxin Shiga - produkující E. coli (STEC), verotoxin  produkující E. coli (VTEC) nebo enterohemoragické E. coli (EHEC)

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) potvrzuje výsledky analýzy z Hamburku, že  virulentní kmen EHEC O104:H4 je zodpovědný za stávající vypuknutí infekcí EHEC, a také, že testy  v Národní referenční laboratoři pro E. BfR nepotvrdily kontaminaci dovážených španělských okurek nebezpečným typem střevní bakterie E.coli (EHEC). Enterohemoragické  Escherichia coli (EHEC) jsou vysvětleny ve Společném prohlášení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Kmeny Escherichia coli, které produkují silné cytotoxiny, byly popsány jako verotoxin-produkující E. coli (VTEC), neboť cytotoxiny jsou aktivní v tkáňové kultuře na „vero“ buňky. Tyto toxiny jsou podobné Shiga toxinům, a tak se tyto organismy staly známými jako E. coli produkující toxiny podobné Shiga toxinům (STEC). STEC obsahují podskupiny E. coli s mnoha různými vlastnostmi a faktory virulence.

Jednu podskupinu STEC tvoří EHEC. Organismy v této podskupině se dávají do souvislosti s řadou problémů, např. vodovým průjmem, krvavým průjmem (hemoragická kolitida) a hemolytickým uremickým syndromem (HUS). Obecně platí, že všechny EHEC jsou STEC, avšak ne všechny STEC jsou EHEC. Hlavní patogenní EHEC na světě je E. coli O157:H7.

Bakterie Escherichia coli je známá jako příčina „průjmu cestovatelů a dětí“ po řadu let. E. coli je součástí běžné mikroflóry trávícího traku u řady teplokrevných živočichů, včetně člověka. V posledních letech na sebe upoutává pozornost zejména serotyp E. coli O157 : H7, který produkuje toxiny tzv. verotoxiny. Tyto verotoxiny jsou zodpovědné za ničení částí sliznice tlustého střeva, což vede ke krvavým průjmům infikovaných jedinců. Proto je tento serotyp E. coli O157 : H7 zařazen do skupiny označované jako enterohaemoragické E. coli. E. coli O157: H7 způsobuje krvavé průjmy (hemoragické kolitidy) a někdy dochází i k poškození ledvin,  tzv. hemolyticko-uremickému syndromu. Infekční dávka E. coli O157: H7 je velmi nízká. 

BfR ve svých „ Otázkách a odpovědích týkajících se infekce způsobené EHEC potravinách rostlinného původu“, sděluje, že obvyklá hygienická opatření, jako je mytí okurek, salátů či jiné zeleniny, nejsou v současné době krize způsobené bakteriemi EHEC dostačující, protože již jen malé množství patogenu může vyvolat infekci a jen mytí zeleniny nestačí.

Také při dotyku rukou v průběhu škrabání nebo loupání zeleniny je zde riziko šíření bakterií v kuchyni. Bakterie EHEC je bezpečně zlikvidována jen v případě ohřátí zeleniny (české orgány radí omývat zeleninu horkou vodou). BfR doporučuje, aby v současné době spotřebitelé preventivně upustili od pojídání syrových rajčat, syrových okurek a syrových zeleninových salátů. Toto doporučení, které se týká zejména zboží, které je k dispozici v severním Německu, platí do ukončení šetření krize. Podle současného stavu je zde silné podezření, že tyto případy onemocnění jsou způsobeny bakteriemi kontaminovanými rajčaty, okurky nebo zeleninovými saláty.

Normálně je podíl na riziku infekce při spotřebě ovoce a zeleniny nižší, než u živočišných produktů. Na pozadí vypuknutí situace v květnu 2011 by měli spotřebitelé dodržovat určitá pravidla chování s cílem udržení co nejnižší úrovně svého osobního rizika infekce.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/ ,

Informačního centra bezpečnosti potravin    
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/aktuality-do.aspx

a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110601a.htm

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021