Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Biochemický základ celiakie do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv

Biochemický základ celiakie

Vydáno: 21.3.2008
Tisk článku
Studie Biochemický základ celiakie soustřeďuje maximum dosavadních poznatků o této chorobě, jejím vzniku, rozšíření a aplikované terapii.
V prestižním časopisu Cereal Chemistry byla publikována studie dvou německých odborníků, H. Wiesnera a P. Koehlera, nazvaná Biochemický základ celiakie, která soustřeďuje maximum dosavadních poznatků o této chorobě, jejím vzniku, rozšíření a aplikovatelné terapii. Část „Faktory vyvolávající celiakii“ pojednává o testování toxicity, toxicitě cereálií, toxických proteinech a peptidech, v dalším oddíle „Imunopatogeneze“ je probírána genetika, digesce a činnost enzymů, adaptivní imunitní systém a vlastní imunitní systém, v části „Terapie“ je akcentována především bezlepková dieta, zmíněny některé alternativní terapie a metody analýzy lepku (imunochemické metody, hmotová spektrometrie, polymerázová řetězová reakce). ¨
Cereal Chemistry, 2008, vol. 85, no. 1, p. 1–13 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021