Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Biologické účinky a toxicita kadmia do kategorie

Aktuality > Aktuality

Biologické účinky a toxicita kadmia

Vydáno: 23.1.2014
Tisk článku
Autor: Zdroj: časopis Bioprospect
Metabolismus kadmia, mechanismus toxicity a možná prevence.

Toxicita kadmia
Kadmium a jeho sloučeniny patří mezi karcinogenní látky. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikuje kadmium jako karcinogen I. třídy, tedy lidský karcinogen. Může vyvolat rakovinu plic, prostaty, slinivky břišní nebo ledvin. Zatím nebyl jednoznačně prokázán jeho teratogenní účinek (schopnost vyvolat vrozenou vývojovou úchylku vyvíjejícího se plodu) u lidí. Avšak u žen z oblastí s vyšším obsahem kadmia v životním prostředí bylo pozorováno nahromadění tohoto kovu v placentě a děti těchto žen vykazovaly následně nižší porodní váhu než děti, které do styku s kadmiem nepřišly.

Pro širokou veřejnost jsou hlavním zdrojem kadmia kontaminované potraviny, v případě kuřáků (i pasivních) může nezanedbatelný zdroj představovat rovněž cigaretový dým. Nutričně nevyvážená či nedostačující strava může dál zvyšovat riziko toxicity kadmia. Neexistuje žádná účinná léčba po intoxikaci tímto těžkým kovem, a prevence má tudíž zásadní význam. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala doporučení pro prevenci intoxikace kadmiem.

Článek „Biologické účinky a toxicita kadmia“ dále obsahuje informace o zdrojích kadmia, absorpci kadmia, metabolismu kadmia a mechanismu toxicity a informace o poškození buněk vyvolané kadmiem.

Práce zaměřená na biologické účinky a toxicitu kadmia vznikla za finanční podpory grantů GAČR 13-04580S, IAA600110902 a MŠMT 6046137305, dále byla financována z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20/2013).

(Autoři článku „Biologické účinky a toxicita kadmia“: M. Melčová, M. Knížek, J. Zídková, V. Zídek; Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT v Praze, Fyziologický ústav AV ČR v Praze)

Bioprospect 23., 2013, č. 4, s. 62-65
Objednávka kopie článku

 

Související informace:
A-Z slovník: heslo "Kadmium"
                             "Těžké kovy"
                             "Karcinogen"

"Expozice evropské populace kadmiem z potravin" (zpráva EFSA, 2012)
"Monitoring cizorodých látek" (kategorie bezpecnostpotravin.cz)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021