Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Biomonitoring olova, kadmia a rtuti u českých dětí do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Biomonitoring olova, kadmia a rtuti u českých dětí

Vydáno: 12.10.2010
Tisk článku

Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva (MZSO) je od r. 1994 v ČR prováděn za účelem ověření expozice populace ve vztahu k prostředí. Od r. 2006 se ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zapojila do 6. rámcového programu EU, s označením PHIME (Public Health Inpact of Long-term Low Level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), který je zaměřen na výzkum dlouhodobé expozice populace nízkým koncentracím kovů z prostředí.

Byly sledovány hladiny těžkých kovů v krvi 150 dětí ve věku 5 – 12 let žijících v oblastech s různou zátěží z prostředí.

Vyšší hladiny olova (medián 30 μg/l) byly zjištěny u dětí z Kašperských hor, nižší  (mediány 14- 25 μg/l) byly zjištěny u dětí z Prahy, Mníšku a Ostravy. Zjištěné hodnoty nepřekračovaly limitní hranici 100 μg/l.

Koncentrace kadmia je nízká, pohybuje se kolem detekčního limitu 0,2 μg/l.

Zjištěné koncentrace rtuti se v jednotlivých lokalitách se pohybovaly od 0,32 do 0,42 μg/l (medián).

Výsledky nesignalizují zvýšenou zátěž, jsou srovnatelné s výsledky z USA a Německa a nejsou pozorovány výrazné lokální rozdíly. Hladiny olova vykazují v posledních 10 letech sestupný trend, což je v souladu s j inými vyspělými státy.
 

Hygiena, 55, 2010, č. 3, s. 92-95

Objednávka kopie článku

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021