Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bt-kukuřice v Evropě – mezi vědeckými poznatky a politickou předpojatostí do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Bt-kukuřice v Evropě – mezi vědeckými poznatky a politickou předpojatostí

Vydáno: 21.1.2009
Tisk článku
Škodlivé účinky dvou geneticky pozměněných odrůd kukuřice, jejichž registrační řízení bylo zastaveno, nebyly prokázány. Vědci naopak potvrdili dřívější pozitivní hodnocení bezpečnosti obou odrůd.
V roce 2008 stouply celosvětové pěstitelské plochy Bt-kukuřice na 35 milionů hektarů. Svou rozlohou tak odpovídají celkovým zemědělským plochám v Německu.
Ve většině evropských zemí mohou zemědělci k ochraně proti jednomu z nejnebezpečnějších škůdců kukuřice zavíječi kukuřičnému používat pouze insekticidy. Geneticky pozměněné rostliny kukuřice se však mohou proti tomuto škůdci bránit samy. Zatímco celosvětově již 24 procent kukuřičné produkce pochází z odrůd Bt-kukuřice, je to v Evropě, s výjimkou Španělska, jen několik málo procent.
V roce 2007 dal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zelenou pěstování dvou nových geneticky pozměněných odrůd Bt-kukuřice v Evropě. Hodnocení bezpečnosti probíhající několik let ukázalo, že tyto rostliny jsou právě tak bezpečné jako konvenční kukuřice.
Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas však registrační proces záhy zastavil. Jako argument uvedl „přibývání vážných důkazů“ škodlivých účinků například na necílové organismy*. Evropský úřad pro bezpečnost potravin poté na žádost Komise předložil jedenáct nových publikací. Ani tyto studie, ani další aktuální vědecké výzkumy neposkytly nové důkazy o environmentálních rizicích. Ve svém aktuálním stanovisku proto vědci potvrdili dřívější pozitivní hodnocení bezpečnosti obou odrůd kukuřice Bt11 a Bt1507 a uvedli, že nevidí žádný důvod zamítnout povolení pro pěstování obou odrůd.
* Další informace: Kein Risiko für Florfliegen durch Bt-MaispollenaUnbedenklichkeit von Gen-Mais bestätigt
http://www.profil.iva.de/html/text.php?id=827
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021