Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek CA: 43. zasedání kodexového výboru pro potravinářská aditiva do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

CA: 43. zasedání kodexového výboru pro potravinářská aditiva

Vydáno: 2.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Uskuteční se v Číně ve dnech 14.–18.3.2011. Připomínky EU k projednávaným bodům programu.

Komise pro Codex Alimentarius (CAC) schvaluje standardy, zásady pro praxi a jiné související texty, které připravují specializované kodexové výbory a ad hoc pracovní skupiny. Každý z 27 členů EU je členem CAC. V roce 2003 se členem CAC stalo Evropské společenství (nyní EU), které si rozdělilo kompetence s členskými státy na základě úrovně harmonizace příslušné legislativy. Od 1.12.2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nahradila Evropské společenství Evropská unie. EU a její členové vypracovávají stanoviska EU (EU position papers) k problematikám, o kterých se diskutuje v CAC, v různých kodexových výborech a pracovních skupinách.

Ve dnech 14.–18.3.2011 se uskuteční v Xiamenu (Čína) 43. zasedání kodexového výboru pro potravinářská aditiva (CCFA). Předběžný program zasedání.
Evropská komise vypracovala k některým bodům programu připomínky. Níže je uveden jejich přehled:

Bod 2): Záležitosti uváděné CAC a ostatními kodexovými výbory a pracovními skupinami (stanovisko EU)
Bod 4a) Potvrzení a/nebo revize maximálních úrovní použití potravinářských aditiv a pomocných prostředků v kodexových standardech (stanovisko EU)
Bod 5b) Navrhovaná opatření pro potravinářská aditiva (nová a revidovaná) (stanovisko EU)
Bod 5c) Připomínky a informace k některým potravinářským aditivům (stanovisko EU)
Bod 5e) Navrhovaná revize systému potravinářských kategorií (stanovisko EU)
Bod 5f) Revize názvu a deskriptorů potravinářské kategorie 16.0 (stanovisko EU)
Bod 5h) Diskusní dokument k revizi sekce 4 “Přenos potravinářských aditiv do potravin” preambule GSFA (stanovisko EU)
Bod 6) Návrh revize kodexového standardu pro sůl potravinářské kvality (stanovisko EU)

Zdroj: Evropská komise

Souhrnná informace o CA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018