Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Částečná obnova správní rady EFSA do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Částečná obnova správní rady EFSA

Vydáno: 23.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se potravin a krmiv v EU. Úřad byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v úzce souvisejících otázkách zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin.
Úřad je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech. Zabezpečuje sdělování informací o riziku. V rámci svého poslání rovněž poskytuje vědecké poradenství v otázkách výživy (zejména z hlediska právních předpisů Společenství), geneticky modifikovaných organismů, nových potravinářských technologií aj. Úřad si rychle získal dobré jméno u zúčastněných subjektů jako základní informační místo, a to díky své nezávislosti, vědecké kvalitě svých posudků, informování veřejnosti, průhlednosti svých postupů, pracovitosti při plnění svých úkolů. Úřad má vlastní odborné pracovníky, ale je podporován i sítí příslušných organizací v EU.
 
Úloha a funkce správní rady

Mezi povinnosti správní rady patří zejména:

– všeobecné sledování práce úřadu zajišťující, že úřad provádí své poslání a vykonává svěřené úkoly v souladu se svým pověřením a se zásadou nezávislosti a průhlednosti,
– jmenování výkonného ředitele na základě seznamu vypracovaného Komisí a v případě potřeby jeho odvolání,
– jmenování členů vědeckého výboru a vědeckých komisí, které jsou zodpovědné za poskytování vědeckých stanovisek úřadu,
– přijímání ročních a víceletých pracovních programů úřadu a výroční souhrnné zprávy o činnosti,
– přijímání interních a finančních předpisů úřadu.
 
Správní rada funguje prostřednictvím formálních schůzí, soukromých zasedání, neformálních kontaktů mezi členy a korespondence. Jazykem dokumentů EFSA, korespondence správní rady a soukromých či neformálních schůzí je angličtina. Při formálních schůzích je pro členy v případě potřeby k dispozici tlumočení. Správní rada se schází pětkrát až šestkrát za rok, převážně v Parmě, ale v případě potřeby i na jiných místech EU.
 
Složení správní rady

Podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 tvoří správní radu čtrnáct členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem, a dále jeden zástupce Komise. Funkční období sedmi členů současné správní rady skončí dne 30. června 2010. Funkční období ostatních sedmi členů správní rady skončí dne 30. června 2012. Seznam současných členů správní rady je k dispozici na internetové stránce EFSA
 
Oznámení o obnově sedmi členů správní rady EFSA bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU dne 21.7.2009. V oznámení jsou uvedeny požadavky na členy správní rady a řada dalších užitečných informací. Přihlášku lze podat na předepsaném formuláři.
 
Uzávěrka pro podání žádostí je 30.9.2009.
 
Zdroj: Evropská komise, EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021