Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší

Vydáno: 10.4.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 10.4.2009.
Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.

7. kolo příjmu žádostí proběhne v termínu od 9. do 29. června 2009 a týká se opatření: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Hlavními změnami, které monitorovací výbor schválil, je bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí rozšířit svoji činnost do zpracování potravinářských výrobků. Dále budou zvýhodněni výrobci biopotravin, kteří následující 3 roky po dokončení a proplacení projektu dosáhnou určitého podílu tržeb z produkce biopotravin. Podstatnou změnou je zmírnění podmínek pro splnění finančního zdraví v opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům. V opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost byly pro zjednodušení a přehlednost pro žadatele sloučeny některé kódy způsobilých výdajů, tedy výdajů, o jejichž proplacení lze požádat. Nově bude v tomto opatření zavedeno podání žádosti o dotaci i elektronickou formou, a to prostřednictvím Portálu farmáře. Státní zemědělský intervenční fond v současné době připravuje elektronické podání žádosti i pro další opatření PRV.

V rámci opatření Podpora cestovního ruchu bude nově možné podat žádost i na budování hippostanic, tedy stanic turistiky na koni. Čerpání dotace z tohoto titulu farmářům usnadní i zrušení limitů na některé způsobilé výdaje.

Na návrh ministra zemědělství monitorovací výbor rozhodl o přesunu finančních prostředků ve výši cca 0,75 mld. z opatření Pozemkové úpravy do rozpočtu Osy IV. Tato změna umožní podporu dalších 32 místních akčních skupin, které budou pod hlavičkou Programu rozvoje venkova realizovat své strategické plány LEADER. Neméně důležitým bodem jednání bylo zařazení nového opatření do Osy II PRV. Cílem tohoto opatření bude podpora dobrých životních podmínek (welfare) dojného skotu.

Ihned po finálním schválení Pravidel pro žadatele pro všechna opatření 7. kola, dojde k jejich zveřejnění na internetových stránkách www.mze.cz.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021