Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena

Vydáno: 16.11.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107 pěstitelů a zpracovatelů. Po dokončení certifikace vyprodukovaných konzumních brambor v kategorii B1 následuje certifikace dalších dvou kategorií - B2 a B3.

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajištěním certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. 

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Systémem certifikace je současně sledována tzv. dohledatelnost produktu, tedy stav, kdy lze zpětně dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli.  

Od  1. do 30. dubna 2021 mohli pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor podávat žádosti. Nejvíce podaných žádostí se týkalo certifikace produktu B1, tj. konzumních brambor vyprodukovaných v režimu kvality Q CZ, které nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby, a produktu B2 - konzumní brambory zabalené nebo upravené nebo zabalené i upravené v režimu kvality Q CZ.  V této kategorii se jedná se o konzumní brambory  zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené.   
 
Celkem bylo se žadateli uzavřeno 105 smluv o provedení certifikace a periodickém dozoru kvality Q CZ. 

V letošním roce Certifikační orgán akceptoval odůvodněné změny oznámené žadateli před plánovanou inspekcí. K těm došlo kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám v jarních měsících, které zapříčinily nutnost změn v osevních postupech, oddálily výsadbu brambor, a tím i termín pro aplikaci přípravku povoleného v ekologickém zemědělství na ochranu proti mandelince bramborové. Tato aplikace postřiku je vzhledem k termínu proveditelnosti jedním z parametrů Certifikačního  schématu, který ovlivňuje termín certifikační inspekce konzumních brambor v režimu kvality B1. 

Provedeno bylo  95 certifikačních inspekcí konzumních brambor B1 v režimu kvality Q CZ, ve třech případech nebyl certifikát vydán z důvodu nesplnění některého z parametrů. 

Dokončení procesu certifikace konzumních brambor B1 má rozhodující vliv na zahájení procesu certifikace produktů z konzumních brambor B2 a B3 - smažené a předsmažené výrobky (hranolky a lupínky z brambor) obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ,  které na tuto kategorii navazují. 

V současné době jsou certifikační inspekce pro kategorie B2 a B3 prováděny u 46 žadatelů a ukončeny by měly být do konce letošního roku. 
 
Držitelé certifikátů mohou následně požádat Ministerstvo zemědělství o vydání čtveřice ochranných známek pro své certifikované produkty. 
 
Veřejně přístupné informace o vydaných certifikátech v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory jsou k dispozici v databázi „Certifikáty Q CZ“ na webu ÚKZÚZ.  

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021