Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek České verze praktických opatření EFSA k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa

České verze praktických opatření EFSA k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti

Vydáno: 25.3.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Informace pro provozovatele podniků k novým požadavkům nařízení 2019/1381

Již od 27. března 2021 bude použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci[1] (dále jen „nařízení o transparentnosti“).

Toto nařízení přináší provozovatelům podniků řadu nových povinností, které souvisí s legislativními požadavky na zajištění co nejlepší kvality vědeckého hodnocení EFSA a otevřenosti a transparentnosti procesu hodnocení rizika ze strany EU.

Jako pomoc provozovatelům při naplňování nových povinností připravil EFSA praktická opatření (PA), vodící dokumenty, které pomohou žadatelům lépe pochopit, jak je ovlivní nové procesy a nástroje a jak se musí přizpůsobit novým požadavkům.

Ministerstvo zemědělství nyní přináší české verze těchto praktických opatření:

 

EFSA také realizuje řadu školicích aktivit, jejich aktuální přehled naleznete na webu úřadu.

 

Zdroj: KM EFSA


[1]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES, PE/41/2019/REV/1, Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1-28.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021