Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Čeští veterináři ostudu v Evropě neudělali, naopak! do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Čeští veterináři ostudu v Evropě neudělali, naopak!

Vydáno: 1.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.6.2009.
Naše předsednictví je u konce. Šlo sice jen „o půl roku“, ale co se za tu dobu dá stihnout! Pokud jde o oblast veterinární, bylo toho opravdu hodně. Však jsme se podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR na „naše“ předsednictví připravovali intenzivně celý uplynulý rok. Úspěchy, které stojí zejména za zmínku, lze shrnout do šesti bodů. O hodnocení naší práce hovořil Milan Malena se svými kolegy na posledním zasedání Stálého veterinárního výboru v Bruselu.
 
1. Největším úspěchem v první polovině našeho předsednictví bylo to, že se podařilo završit jednání k nařízení EU o vedlejších produktech živočišného původu, kde byla provedena revize 14 předpisů a výsledkem je jediný text, samozřejmě se zachováním stávajících systémů ochrany zdraví zvířat a lidí. Text byl schválen na plenárním hlasování Evropského parlamentu dne 24. dubna 2009. Uplatnili jsme své zkušenosti zejména při krocích proti BSE, při odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, popřípadě produktů, které mohou být, či jsou potenciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro člověka.
 
2. Dlouhodobou prioritou SVS ČR je welfare zvířat, tj. péče o dobrou pohodu zvířat. Zde se našim odborníkům podařilo dosáhnout významného pokroku v projednávání návrhu nařízení na ochranu zvířat při usmrcování. Nařízení má za cíl zavést poslední vědecké poznatky a technologické inovace při usmrcování a porážce zvířat do praxe. Na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství, které se uskutečnilo 22. a 23. června v Lucemburku, bylo k návrhu nařízení dosaženo politické dohody. To znamená, že byl text tohoto nařízení schválen.
 
3. V souvislosti s welfare zvířat se za českého předsednictví podařilo rovněž přijmout Všeobecnou deklaraci k dobrým životním podmínkám zvířat, kterou podpořily všechny státy EU, a která má za cíl povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat.
 
4. Dalším úspěchem je, že bylo dosaženo významného pokroku u návrhu směrnice EP a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Cílem této směrnice je upravit podmínky pro používání pokusných zvířat tak, aby byly přísně využívány jen ty nejmodernější postupy a metody. Bylo dokončeno první čtení a projednány připomínky přijaté EP. Problematiku dále převezmou Švédové -  SE PRES, kteří budou ve schvalovacím procesu této směrnice pokračovat.
 
5. V rámci jednání vedoucích lékových agentur ES bylo dosaženo jednotného stanoviska vymezujícího zásadní směry pro zohlednění úpravy veterinární farmaceutické legislativy, která bude dále řešena nově ustavenou Evropskou Komisí. Toto stanovisko zahrnuje zásadní požadavky na úpravu stávajících pravidel v oblasti dostupnosti veterinárních léčiv, jednotné antibiotické politiky, podpory vývoje nových léčiv, snižování administrativní zátěže, včetně zjednodušení registračních postupů. Uvedené závěry budou zohledněny EK ve směrnici, která nahradí současnou směrnici 2001/82 ES.
 
6. Na jednáních vedoucích veterinárních úředníků (CVO) byla připravena společná pozice zemí EU k návrhu novelizace standardů OIE pro suchozemské i vodní živočichy, která byla CZ PRES prezentována a prosazena na plenárním zasedání 24. – 29. 5. v Paříži. Pro volby do 5 pracovních komisí OIE (Mezinárodní úřad pro zdraví zvířat) jsme připravili společnou kandidaturu EU a díky tomu se podařilo prosadit všechny navrhované kandidáty EU do těchto komisí. Obdobná situace byla i na dubnovém zasedání FAO – EU FMD, které se zabývalo eradikací slintavky a kulhavky (FMD – Foot and Mouth Disease) v oblastech, které sousedí s Evropou, zde byla v rámci zemí EU na jednáních CVO dohodnuta společná pozice k projednávaným materiálům a rovněž podpora společných kandidátů. Díky těmto sjednoceným postojům během plenárních zasedání OIE a FAO - EU FMD se podařilo v rámci mezinárodních institucí prosadit společné zájmy členských zemí EU. I to nebylo jednoduché.
 
To přece není málo, že?
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021