Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Charta WHO proti obezitě do kategorie

Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Charta WHO proti obezitě

Vydáno: 18.1.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
V listopadu 2006 byl v Istanbulu na konferenci ministrů podepsán dokument, který má ovlivnit a motivovat politiku jednotlivých států.
Ve dnech 15. – 17. listopadu 2006 pořádala evropská sekce WHO v Istanbulu konferenci ministrů věnovanou výhradně obezitě, na níž byla podepsána „Charta boje proti obezitě“. Cílem dokumentu je ovlivnit a motivovat politiku jednotlivých států tak, aby usilovaly o omezení dopadu reklamy pokrmů a nápojů s vysokým energetických obsahem a o vypracování opatření v mezinárodním měřítku. Dokument vyzývá především k ochraně dětí před reklamou nezdravých výrobků, protože se odhaduje, že v r. 2010 by mohlo být 10 % dětí obézních. Principy uvedené v chartě mají být konkretizovány v evropském akčním plánu o výživě a fyzické aktivitě, o němž bude příští rok v září jednat WHO.
 
Další zdroje:
Evropští ministři stanovili zásady boje proti obezitě
 
WHO ministers to agree on obesity charter 
 
Zelená kniha Komise EU na podporu boje proti obezitě a chronickým nemocem z 8.12.2005 /Com (2005) 637/. (v angličtině)
 
Usnesení z konference Výživa a zdraví 2006 (ČR)  
Stanovisko rakouského potravinářského průmyslu k chartě (v němčině)
Ernährung, 2006, č. 12, s. 501-504
 

http://www.euro.who.int/document/e89567.pdf

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021