Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Chemicky ošetřovat drůbeží maso v EU není nadále možné do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Chemicky ošetřovat drůbeží maso v EU není nadále možné

Vydáno: 4.6.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.6.2008.

Naprostá většina členských států EU nesouhlasila s Evropskou komisí vypracovaným návrhem na možné chemické ošetření drůbežího masa. Státní veterinární správa ČR byla z Bruselu informována, že z 27 členských států hlasovalo 26 proti, přičemž jeden se zdržel (Velká Británie). Je však pravděpodobné, že tento „konec“ není definitivní.
 
Lze říci, že i ČR byla proti tomuto návrhu, neboť dosavadní praxe ošetřování a chlazení masa bez použití „chemie“, tj. za dodržení přísných veterinárních podmínek v souladu se současnou veterinární legislativou plně plní účel. Používání některých „povolených“ látek, i ve slabých koncentracích, považuje i Státní veterinární správa ČR za krok zpět. Kýženého efektu zdravotní nezávadnosti při zachování jakostních kritérii masa lze dosáhnout odpovídajícími metodami opracování. Zatížení životního prostředí chemickými látkami je i tak poměrně velké a všechny budoucí inovace při snazším zpracovávání potravin živočišného původu by měly jít takovou cestou, aby případné riziko kontaminace nadlimitním obsahem chemických látek bylo co nejnižší.
 
Je vědecky prokázané, že látky brzdící rozvoj nežádoucích mikroorganismů mohou i při používání nízkých koncentrací vést k „otužování“ těchto mikroorganismů, což v konečném důsledku vede k možnému nárůstu rezistence. Podstupovat takováto rizika by mohlo být velmi nebezpečné.
 
Všechna rezidua chemických látek, a to, ať již jde o rezidua léčiv, těžkých kovů, apod., sledují orgány státního veterinárního dozoru podle Plánu monitoringu cizorodých látek. I nadále je třeba usilovat, aby trvalá tendence snižování obsahu cizorodých látek byla trvalá i nadále. Je možné potvrdit, že všechny sledované ukazatele jsou poslední léta pod povoleným limitem, takže se zákazníci mohou spolehnout, že potraviny živočišného původu, které prošly veterinárním dozorem jsou zdravotně nezávadné.
 
Samozřejmě veterinární orgány prověřují nejen domácí produkci, ale i potraviny, které pocházejí z členských zemí, u nichž se kontroluje značení a certifikace zdravotní nezávadnosti, ale namátkově a při podezření se zásilky kontrolují i fyzicky. U potravin z nečlenských zemí se kromě toho prověřují v místech určení fyzicky všechny zásilky. Jako důkaz bdělosti a účinnosti státního veterinárního dozoru lze uvést například nedávno vrácenou zásilku ryb na Slovensko kvůli nepovolenému množství polyfosfátů, anebo nedávné nepropuštění zásilek medu, apod.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021