Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Chladná plazma generovaná mikrovlnami k inaktivaci mikroorganismů do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Chladná plazma generovaná mikrovlnami k inaktivaci mikroorganismů

Vydáno: 9.1.2009
Tisk článku
Australští výzkumníci zkonstruovali zařízení na ošetření povrchu potravin plasmou při atmosférickém tlaku.
Plasma je ionizovaný plyn, který by mohl sloužit k inaktivaci mikroorganismů nebo jako nosič pro nanášení živin. Plasma je směs plynů s aktivovanými ionty, fotony, elektrony a volnými radikály, která vzniká aplikací elektrického nebo magnerického pole, za použití radiofrekvenčních, dielektrických nebo mikrovlnných zdrojů energie. Termín chladná plazma se používá pro teploty 30 – 60 ºC.
Obvyklým postupem je vytváření chladné mikrovlnné plasmy za vakua, přichází však v úvahu i plasma vytvářená za atmosférického tlaku – pak je však nutné účinné chlazení. S tím souvisí výběr použitých plynů (např. kyslík, dusík, hélium). Vytvořená plazma zůstává uzavřena v komoře přístroje, kde byla vytvořena.
V posledních letech byla vyvinuta různá zařízení umožňující inaktivaci mikroorganismů na povrchu potravin, avšak jen v laboratorních rozměrech. Technickým vyřešením postupu by se mohla získat efektivní možnost inaktivace mikroorganismů na nejrůznějších produktech.
Za spolupráce australských výzkumných pracovišť (Food Science Australia, Swinburne University of Technology a Microwave Power Components Pty) bylo zkonstruováno zařízení s velikostí komory 1 m2, kde lze k vytváření plasmy pomocí magnetronu aplikovat různé vlnové délky. Mechanismus biologické inaktivace není jasný, ale při pokusech s inaktivací mikroorganismů bylo na skleněném povrchu po aplikaci trvající 6 s dosaženo v případě Bacillus subtilis snížení o 5,2 log, v případě Staphylococcus aureus 3,7 log.

Food Australia, 60, 2008, č. 8, s. 344-347
http://www.foodscience.csiro.au/cool-plasma.htm
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021