Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Cíl Komise: Vyhodnocení vlivu směsí endokrinních disruptorů do kategorie

Aktuality > Aktuality

Cíl Komise: Vyhodnocení vlivu směsí endokrinních disruptorů

Vydáno: 12.9.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Kromě shromažďování údajů o účincích, výskytu a používání jednotlivých endokrinních disruptorů se Komise zaměří na zkoumání účinků a výskytu určitých směsí těchto látek.
Komise ve své čtvrté zprávě ze srpna 2011 vyhlásila záměr systematického zkoumání a posouzení endokrinních disruptorů, z hlediska jejich nežádoucího účinku nejen jednotlivě, ale i ve směsi. Jedná se o látky, které negativně ovlivňují systémy žláz s vnitřní sekrecí. Na základě tohoto zkoumání by měla být doplněna legislativa podobně, jako v případě rámcových nařízení týkajících se chemických látek (REACH, č. 1907/2006/ES) a nařízení o ochraně rostlin (Plant Protection Products Regulation, č. 1107/2009/ES). Při vytváření jmenovaných předpisů byl rovněž posuzován účinek určitých látek vyskytujících se ve směsích. Účinek směsí reziduí určitých pesticidů v potravinách a krmivech se posuzuje podle nařízení 1107/2009/ES, účinek směsí biocidních látek se posuzuje podle směrnice 98/8/ES.
Základní studie zahrnující současný stav endokrinních disruptorů v jednotlivých zemích EU i mimo EU by měla být brzy dokončena.
EU Food Law, 2011, č. 498, s. 8-9

Předcházející informace:
CASCADE ACERT: výzkumný projekt EU
Endokrinně disruptivní látky a jejich mikrobiální degradace
TESTMETEDECO: výzkumný projekt EU
Endokrinní disruptory: látky s vlivem na hormonální systém
OECD: testování a posuzování endokrinních disruptorů
BfR vyzývá k zákazu antibakteriální látky triklosan
Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/
V r. 2009 zřídila Komise portál věnovaný endokrinním disruptorům.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021