Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Citrinin - mykotoxin v potravinách a krmivech do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Citrinin - mykotoxin v potravinách a krmivech

Vydáno: 9.5.2012
Tisk článku
Autor: Markéta Houdková
Zdravotní rizika související s přítomností citrininu v potravinách a krmivech.

Evropská komise požádala úřad EFSA (European Food Safety Authority), aby dodala vědecké stanovisko týkající se zdravotních rizik způsobených citrininem obsaženým v potravinách a krmivech.

Citrinin je mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus, které napadají hlavně uskladněné obilí. Dostupné údaje o výskytu této látky dosud nebyly dostačující k provedení hodnocení dietární expozice.

Citrinin je neurotoxický a jeho dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL) je do 20 µg/kg živé hmotnosti denně (tento údaj byl získán na základě 90 denní studie na potkanech). Vzhledem k omezením a nejistotám byla z hlediska neurotoxicity jako bezpečná stanovena 100krát nižší dávka, tzn.  0,2 µg/kg živé hm. denně. Limit stanovený z hlediska neurotoxicity však nemusí být dostačující z hlediska genotoxicity a kancerogenity. Avšak vzhledem k absenci adekvátních dat o expozici charakterizující veškerá rizika citrininu jako kontaminantu potravin, bylo rozhodnuto o použití údajů o koncentraci této látky v obilí a produktech z něj vyrobených, při jehož konzumaci se neprojevila neurotoxicita.  Pro konzumenty vysokého množství obilovin a obilných produktů (batolata, děti a dospělé) může k dosažení kritického příjmu citrininu dojít při konzumaci produktů kontaminovaných 9 - 53 µg citrininu/kg, u běžné konzumace obilovin je dosaženo kritického příjmu až  při kontaminaci obilovin 19 - 100 µg citrininu/kg.

U prasat se odhaduje překročení NOAEL (20 µg/kg ž. hm./den) v případě příjmu krmiv kontaminovaných citrininem na  úrovni 640 - 1 173 µg/kg.

Závěr je takový, že dopad nejistoty na hodnocení rizik je velký, a je tedy potřeba více dat týkajících se toxicity a výskytu citrininu v potravinách a v krmivech, aby bylo umožněno jejich přesnější stanovení.

EFSA: Scientific opinion on the risks for public and animal health related to the presence of citrinin in food and feed
 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021