Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Co není doložitelné, je vždy podezřelé do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Koňské maso - 2013 > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> Koňské maso - 2013

Co není doložitelné, je vždy podezřelé

Vydáno: 27.3.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 3. 2013

Dosledovatelnost původu potravin je jedním ze základních a zásadních požadavků na zajištění bezpečnosti potravin. Vyplývá to z článku 14 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002: Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná. Bezpečná je pouze tehdy, je-li znám původ jejích jednotlivých složek.
Dále článek 18 zmíněného nařízení ukládá provozovatelům potravinářských podniků povinnost zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci potravin.
Z uvedeného je zřejmé, že není-li schopen výrobce či provozovatel zpracovatelského podniku předložit povinné nabývací doklady a doložit původ zboží, jde z pohledu státního veterinárního dozoru o surovinu neznámého původu. To se týká i případů nedeklarované přítomnosti koňské DNA, popřípadě koňského masa, jak jsme tomu byli svědky při jejich zjištění v některých výrobcích. Proto je nelze uvolnit pro lidskou spotřebu. Ukázalo se, že se zřejmě v mnoha případech nepodařilo dohledat dokumenty o původu koně (majitel, stát, dokonce ani původ z EU, apod.).
To znamená, že takovéto potraviny, které nesplní zmíněné podmínky, jsou vyloučeny z výživy lidí a vracejí se zpět výrobci, popřípadě se neškodně odstraní. Způsoby odstranění jsou stanoveny Nařízením ES č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021