Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Codex alimentarius a tavené sýry do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

Codex alimentarius a tavené sýry

Vydáno: 12.8.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Současné kodexové normy pro tavené sýry a tavené sýrové výrobky.  Snaha o zjednodušení je zatím neúspěšná.

Kodexové normy pro tavené sýry a tavené sýrové výrobky byly vypracovány již v roce 1978 a to ve 3 oddílech:
- No.A-8(a) – General Standard for Named Variety Process(ed) Cheese and Spreadable Process(ed) Cheese – Norma pro druhově označené tavené sýry včetně roztíratelných.
- No.A-8(b) – General Standard for Process(ed) Cheese and Spreadable Process(ed) Cheese – Norma pro tavené sýry včetně roztíratelných bez druhového označení.
- NoA-8(c) – General Standard for Process(ed) Cheese Preparations, Process(ed) Cheese Food and Process(ed) Cheese Spread – Norma pro tavené sýrové výrobky a tavené sýrové pomazánky.

Při tvorbě nové české legislativy v 90. letech minulého století byly respektovány zásadní požadavky kodexových norem a rozlišení tavených sýrů a tavených sýrových výrobků zůstává na limitu 5,0 % laktózy. Výrobky s vyšším obsahem laktózy se nadále označují podle vyhlášky č. 77/2003 Sb. jako tavené sýrové výrobky.
Tavené sýry v názvu druhově označené (podle přírodního sýra) nemají suroviny a přísady obsahující laktózu (sušené mléko, syrovátku apod.).

Některé země, v rámci CA - Skupiny pro mléko a mléčné výrobky, mají zájem o novelizaci stávajících kodexových norem, zejména o jejich zjednodušení. Dosavadní dlouholetá jednání na úrovni Codexu alimentarius nebyla však v tomto směru zatím úspěšná.

Ve dnech 20.-22. ledna 2009 se konalo v Bruselu poslední jednání Pracovní skupiny pro mléko a mléčné výrobky pod vedením Francie a Nového Zélandu se silně obsazenou účastí 55 zástupců z 12 zemí, CA, IDF a ES.
Projednávaná a kontroverzní témata při standardizaci tavených sýrů v rámci Codexu alimentarius:
- Povolené přísady: jedlá sůl nebo její substituenty, vhodné zdravotně schválené pomocné látky, pitná voda a další
- Přídatné látky - aditiva: tavicí soli, funkčně nezbytné přídatné látky včetně modifikovaných škrobů, stabilizátory
- Složení výrobků: jak s ohledem na receptury jednotlivých typů tavených sýrů, tak označování na obalech. V některých zemích je povinné označování tuku a sušiny jako v ČR, v řadě zemí se vyžaduje deklarace obsahu přírodních sýrů ve výrobcích všeobecně nebo u druhových tavených sýrů jako v ČR.

Mlékařské listy 2009, č.113/114, s.29-30
objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018