Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Codex Alimentarius: Komise a její výbory do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

Codex Alimentarius: Komise a její výbory

Vydáno: 14.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin CAC a jejich aktuálně projednávané problematiky při přípravě kodexových norem.
Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin Komise pro Codex Alimentarius (CAC) je uveden v tabulce. Kliknutím na příslušný výbor/pracovní skupinu se získá informace o aktuální práci tohoto výboru/pracovní skupiny, tj. projednávaných problematikách, včetně připomínek EU k navrhovaným normám.
 
Zkratka
Název výboru/pracovní skupiny
Komise pro Codex Alimentarius
Výbor pro kontaminanty v potravinách
Výbor pro cereálie, luštěniny a luskoviny
Výbor pro kakaové produkty a čokoládu
Koordinační výbor FAO/WHO pro Evropu
Výbor pro potravinářská aditiva
Výbor pro potravinářská aditiva a kontaminanty
Výbor pro ryby a rybí výrobky
Výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu
Výbor pro hygienu potravin
Výbor pro inspekci importu a exportu potravin a certifikační systémy
Výbor pro značení potravin
Výbor pro tuky a oleje
Výbor pro všeobecné zásady
Výbor pro metody analýzy a vzorkování
Výbor pro hygienu masa
Výbor pro mléko a mléčné výrobky
Výbor pro výživu a potraviny pro zvláštní výživové účely
Výbor pro přírodní minerální vody
Výbor pro zpracované ovoce a zeleninu
Výbor pro rezidua pesticidů
Výbor pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách
Výbor pro cukry
Výkonný výbor CAC
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro výživu zvířat
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro antimikrobiální rezistenci
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro potraviny získávané pomocí biotechnologie
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro ovocné a zeleninové šťávy
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro výboru a nakládání s rychle zmrazenými potravinami
 
Zdroj: Evropská komise
 
Na internetových stránkách Codex Alimentarius je k dispozici řada dalších informací, např.:
* Oficiální kodexové normy
* Rezidua pesticidů v potravinách
* Rezidua veterinárních léčiv
* Kodexový všeobecný standard pro potravinářská aditiva (GSFA) + online databáze potravinářských aditiv
* Speciální publikace týkající se např.:
– ekologicky vyráběných potravin,
– dohledu nad dovozem a vývozem potravin a certifikačních systémů,
– značení potravin,
– hygieny potravin,
– potravin získaných pomocí moderní biotechnologie.
 
Další informace:
Codex Alimentarius: stanoviska EU k připravovaným normám
Codex Alimentarius: plán zasedání jednotlivých výborů Komise
MZe: Codex Alimentarius
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018