Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Codex Alimentarius: stanoviska EU k připravovaným normám do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

Codex Alimentarius: stanoviska EU k připravovaným normám

Vydáno: 14.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled o vytváření kodexových norem.
Komise pro Codex Alimentarius (CAC) vytváří potravinářské normy (standardy), na které se odvolává v mezinárodním obchodu potravinami. Členy CAC je více než 180 zemí a více než 200 mezinárodních nevládních organizací a mezivládních organizací má status pozorovatele. Dohoda Světové obchodní organizace (WTO) o aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS Agreement) předpokládá, že aplikací norem Codex Alimentarius plní členové WTO své povinnosti podle této dohody.
 
Hlavním cílem Codex Alimentarius (“potravinářského zákoníku”) je chránit zdraví spotřebitelů, zajišťovat fair praktiky v mezinárodním obchodu potravinami a podporovat koordinaci práce na všech normách týkajících se potravin, kterou provádějí mezinárodní vládní i nevládní organizace.
Komise pro Codex Alimentarius přijímá (schvaluje) normy, zásady pro praxi a jiné související texty, které připravují specializované kodexové výbory a ad hoc pracovní skupiny. Všech 27 členů EU je členy Komise pro Codex Alimentarius. V roce 2003 se také Evropské společenství (nyní EU) stalo plnoprávným členem Komise pro Codex Alimentarius. Návrhy kodexových norem se projednávají s členskými státy. Od 1.12.2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská dohoda, nahradila Evropské společenství Evropská unie.
EU a její členské státy vypracovávají stanoviska EU (EU position papers) k problematikám, o kterých se diskutuje v Komisi pro Codex Alimentarius, a sice v jejích jednotlivých kodexových výborech a pracovních skupinách.
Pracovní postup je popsán v rozhodnutí Rady ze dne 17.11.2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Codex Alimentarius (rozhodnutí 2003/822/ES). Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise působí jako kontaktní místo EU pro Codex Alimentarius.
 
Zdroj: Evropská komise
 
Další informace:
Codex Alimentarius: Komise a její výbory
Codex Alimentarius: plán zasedání jednotlivých výborů Komise
MZe: Codex Alimentarius

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018