Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Další informace v kauze německých vajec kontaminovaných PCB do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Další informace v kauze německých vajec kontaminovaných PCB

Vydáno: 3.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
V německé kauze nadlimitní kontaminace vajec PCB byly předloženy výsledky rozborů půdy; některé vzorky překročily povolenou hranici.
V rámci vyšetřování příčiny kontaminace vajec z volného chovu polychlorovanými bifenyly s dioxinovým efektem, pocházejících z farmy sídlící v okrese Aurich (krajské město Aurich leží ve východním Frísku na severovýchodě spolkové země Dolní Sasko), byly podle sdělení ministerstva zemědělství 25. dubna předloženy výsledky rozborů úředních vzorků. U analyzovaných vzorků půdy se pohyboval obsah PCB mezi 4,93 až 8,27 ng/kg. V roce 1990 pracovní skupina pro dioxin při ministerstvu životního prostředí stanovila jako směrnou hodnotu u půd využívaných k zemědělské a zahradnické činnosti 5 ng/kg. Naměřené hodnoty se tedy pohybují mírně nad touto hranicí. Ve styroporu, kterým byly obloženy stěny chovatelského zařízení, a které byly velmi silně oklované od slepic, byla zjištěna průměrná koncentrace PCB ve výši 3,25 ng/kg. Ve všech ostatních zkoumaných materiálech jako jsou podestýlkové materiály a kameny ke klování se průměrné koncentrace pohybovaly hluboko pod povolenou hranicí.
Příčina kontaminace vajec prostřednictvím příjmu půdních částic však ještě v současné době není potvrzena. Podle vyjádření ministerstva zemědělství je nutné provést ještě řadu dalších šetření.
19. dubna byly v jednom z postižených zemědělských podniků, který vedle chovu nosnic provozoval i chov dojnic, a na dalších dvou sousedních mléčných farmách odebrány vzorky mléka. Nyní předložené výsledky u všech vzorků mléka prokázaly, že i v tomto případě byla průměrná koncentrace PCB hluboko pod zákonným limitem. Zjištěné hodnoty se pohybovaly na úrovni kontaminace obvyklé u této suroviny. Výsledky potvrdily prohlášení dolnosaského ministra z 20. dubna, ve kterém se uvádělo, že je možné vyloučit větší regionální rozsah kontaminace. 
Jako doplněk k vyšetřování individuální vnitropodnikové příčiny zvýšené kontaminace vajec PCB ministerstvo zemědělství zadalo rovněž provedení rozborů vzduchu z okolí postižené farmy. Průběh tohoto speciálního šetření je ale časově velmi náročný, proto je možné očekávat výsledky přibližně za 2 měsíce. 

dl-PCB in Eiern: weitere Ergebnisse aus dem Landkreis Aurich
www.animal-health-online.de
 
 

 

 
 
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021