Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Další odklad některých ustanovení o hygieně a bezpečnosti potravin v EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Další odklad některých ustanovení o hygieně a bezpečnosti potravin v EU

Vydáno: 12.1.2010
Tisk článku
Nařízení 1162/2009/ES prodlužuje přechodné období pro provádění některých ustanovení nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES.

Hygienu a bezpečnost potravin regulují v EU rámcová nařízení:

- 853/2004/ES stanovující zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

-   854/2004/ES stanovující zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,

- 882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Vzhledem k tomu, že účinnost těchto nařízení nastala 1. ledna 2006, ale bylo obtížné některá opatření splnit, bylo nařízením 2076/2005/ES stanoveno přechodné období končící dne 31. prosince 2009.

Komise vyhodnotila situaci ve zprávě předložené Evropskému parlamentu a Radě v červenci 2009. Tato zpráva však nenabízí žádná podrobná řešení zjištěných potíží , a tak je třeba některá přechodná ustanovení prodloužit až do ukončení přezkumu.

Proto bylo vydáno nařízení 1162/2009/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES, dále prodlužuje přechodné období.

Prodloužení přechodných opatření se týká :

-          případů, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso,
-          případů dovozu některých produktů do Společenství, kdy nebyly požadavky na úrovni ES dosud harmonizovány,
-          určitých požadavků ohledně surovin používaných k přípravě mletého masa a ohledně označování,
-          akreditace laboratoří pro úřední kontroly (laboratoře na jatkách stanovující trichinely),


Pokud členský stát nestanoví pro vlastní území jiné podmínky, musí mleté maso odchylně od ustanovení nařízení 853/2004/ES splňovat následující požadavky v souladu s použitým označením (složení se kontroluje na základě denního průměru).

Označení

Obsah tuku

Poměr pojivové tkáně a masných bílkovin

mleté maso libové

≤ 7 %

≤ 12

mleté maso čistě hovězí

≤ 20 %

≤ 15

mleté maso obsahující vepřové maso

≤ 30 %

≤ 18

mleté maso ostatních druhů

≤ 25 %

≤ 15

Na výrobku musí být uvedeno:

- "procento tuku nižší než …",

- "poměr pojivové tkáně a masných bílkovin nižší než …".

 

Nařízení 2076/2005/ES se zrušuje, nové nařízení se použije se ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2013.

 

Úřední věstník ES, L 314, 01.12.2009, s.10

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021