Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Další posuzování zdravotních tvrzení podle článku 13 do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Další posuzování zdravotních tvrzení podle článku 13

Vydáno: 20.7.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Do 30. září lze podávat doplňující informace pro některá tvrzení, u kterých EFSA nevydal konečné stanovisko.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel při posuzování vědeckého opodstatnění zdravotních tvrzení podaných podle článku 13 nařízení (ES) č. 1924/2006 v některých případech k závěru, že poskytnuté údaje nebyly kompletní, a proto nemohl provést náležité posouzení.
Komise a členské státy EU jakožto manažeři rizika proto odsouhlasily, že by se mělo provést další posuzování těchto tvrzení, neboť současná situace neumožňuje s konečnou platností rozhodnout, zda se mají tato tvrzení uvést na seznam schválených zdravotních tvrzení.

Existují dvě kategorie tvrzení, pro které se hodnocení EFSA považuje za neprůkazné. Jsou to:
zdravotní tvrzení pro mikroorganismy, které jsou podle EFSA nedostatečně charakterizované;
– zdravotní tvrzení, pro která byl podle EFSA poskytnutý důkaz nedostatečný.

Pro tato tvrzení budou kompetentní autority zemí EU odpovědné za dodání dalších údajů Komisi, která je následně postoupí EFSA. Aby se usnadnil proces dalšího posuzování, připravila Evropská komise ve spolupráci s EFSA návod na podávání návrhů pro další posuzování zdravotních tvrzení před dokončením procesu autorizace.
Byl vytvořen přehled zdravotních tvrzení (podle ID), kterých se proces dalšího posuzování týká, a pro každé zdravotní tvrzení na tomto seznamu byl určen stát EU, který bude odpovědný za dodání doplňujících údajů.

Do 30. září 2011 může jakýkoliv subjekt prostřednictvím odpovědné země EU poskytnout doplňující údaje pro příslušné zdravotní tvrzení. Tvrzení, pro která odpovědná země EU neobdrží žádné doplňující informace, nebudou do procesu dalšího posuzování zahrnuta.

Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021