Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dánsko zachová své přísnější limity pro dusitany v masných výrobcích do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Dánsko zachová své přísnější limity pro dusitany v masných výrobcích

Vydáno: 22.6.2008
Tisk článku
Rozhodnutím 2008/448/ES Komise připouští pro Dánsko na 2 roky přídavek dusitanů do mnoha masných výrobků nejvýše v množství 60 mg/kg.
Směrnice 2006/52/ES, kterou se mění směrnice 95/2/ES a 94/35 o potravinářských přídatných látkách stanovuje se nejvyšší množství dusitanů, které lze přidat (150 mg/kg pro masné výrobky obecně a 100 mg/kg pro sterilované masné výrobky, 180 mg/kg pro několik konkrétních tradičních masných výrobků), ale z obecného pravidla jsou stanoveny výjimky tak, že pro některé výrobky jsou stanovena nejvyšší zbytková množství dusitanů (50 mg/kg, 100 mg/kg a 175 mg/kg). Důvodem je, že není možné kontrolovat přidané množství konzervačních solí, které maso vstřebá, v důsledku povahy výrobního procesu těchto tradičních výrobků.
Dusitany na jedné straně ve spojení s dalšími faktory působí jako inhibitor množení Clostridium botulinum, na druhé straně jejich přítomnost může vést ke vzniku karcinogenních nitrosaminů. Právní předpisy v této oblasti musí tudíž nastolit rovnováhu mezi rizikem vzniku nitrosaminůa ochrannými účinky dusitanů.
Dánsko však požaduje, aby si mohlo ponechat vlastní přísnější předpis č. 22 (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til ødevarer) a dánský pozitivní seznam povolených potravinářských přídatných látek (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, „Positivlisten“) se stanovenými nejvyššími limity látek pro jednotlivé potraviny (velmi často 60 mg/kg, někdy 100 nebo 150 mg/kg). Podle dánského stanoviska by zavedení směrnice 2006/52/ES významně zvýšilo celkový příjem dusitanů (2,3–2,4násobně) , vzhledem k vysoké spotřebě masných výrobků (90 % spotřeby konzervovaných masných výrobků v Dánsku tvoří výrobky, na něž se v této zemi v současné době vztahuje nejvyšší množství přidaného dusitanu ve výši 60 mg/kg). Přitom zkušenost ukazuje, že při dodržování nižších limitů nedojde k ohrožení botulismem.
Zdůrazňuje se že Dánsko zajišťuje vyšší ochranu zdraví, a že koncentrace zbytkových dusitanů je velmi neurčitým ukazatelem přidaných dusitanů, což vede k vysoké tvorbě N-nitroso-sloučenin.
Přitom podle Dánska se z hlediska obchodu nejedná o diskriminační opatření, které by mělo zvýhodnit domácí producenty
K této problematice Komise obdržela připomínky od Estonska, Francie a Maďarska, které zpochybňují některé argumenty Dánska, a Norska, které s Dánskem souhlasí.
Komise nakonec rozhodnutím 2008/448/ES schválila ponechání dánských předpisů s tím, že je to v souladu s čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES.
Protože však nelze s dostatečnou určitostí předpovědět, že se tyto faktory v průběhu času nebudou výrazně měnit, bude situace nejpozději do dvou let znovu přezkoumána. Použitelnost tohoto rozhodnutí proto končí 23. května 2010.
 
Úřední věstník ES L 157, 15.06.2008, s.98
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021