Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti - nové informace do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Bezpečnost potravin - archiv - kauzy > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy
Aktuality > Aktuality

Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti - nové informace

Vydáno: 6.9.2011
Tisk článku
DMT, DP a záruční doba nejsou totéž - informace SZPI.

Datum použitelnosti (DP, anglicky „Use by Date“)

Datum použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do...". Datum se uvádí v předepsaném pořadí - den, měsíc a rok ukončení této doby. Je-li potravina označena dobou použitelnosti, tedy slovy: „Spotřebujte do…“, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.
Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu.


Datum minimální trvanlivosti (DMT, anglicky „Best before“)

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do…" a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku. Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den a pokud je DMT delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc. V případě, že není uveden den v souladu s §6 odst. 2 vyhlášky č. 113/2005 Sb.,  uvede se minimální trvanlivost slovy "Minimální trvanlivost do konce..."

DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny.
(Označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

Po ukončení data výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Jestliže za slovy "Spotřebujte do" nebo "Minimální trvanlivost do" nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obale vyznačeno.

Potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti

Existují potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, nijak neupravené konzumní brambory, naklíčená semena, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 objemových procent (výjimku tvoří emulzní likéry), víno, pekařské a cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá sůl, přírodní sladidla v pevné formě, neplněné nečokoládové cukrovinky obsahující pouze cukry a barviva a látky určené k aromatizaci, žvýkačky a kvasný ocet, limonády, ovocné šťávy a nektary a alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 litrů, které nejsou určeny pro běžné spotřebitele a jednotlivé porce nebalené zmrzliny.


Jakým způsobem označovat
Podle vyhlášky o způsobu označování potravin musí být všechny údaje, tedy i datum, pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.


Nejčastější problémy v souvislosti s DP a DMT
 - Datum bývá přelepeno cenovkou nebo bývá uvedeno příliš malým písmem
 - Datum bývá vyjádřeno např. ve formě 020306 a spotřebitel tak neví, co 
     údaj znamená
 - Datum bývá nečitelné (např. tvarohy ve staniolové fólii nebo výrobky 
     tavený typu sýr v "salámovém" balení s kovovou sponou, uzeniny, 
     datum umístěné ve svaru sáčku atp.)
 - Špatná orientace v informacích uvedených na obale v souvislosti s
   několikajazyčnými údaji (slovenské Spotrebujte do... znamená Dobu
   minimální trvanlivosti nikoli české Spotřebujte do..).


Záruční doba
informace zde


(Zpracovala: Mgr. Pavla Burešová - Oddělení komunikace (ÚI SZPI))
(Zpracoval: OPZ - Odbor právní a zahraniční)

Zdroj:  SZPI

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021