Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Den zdraví Ministerstva zdravotnictví za aktivní účasti pražské hygieny – již tuto sobotu 23. června do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Den zdraví Ministerstva zdravotnictví za aktivní účasti pražské hygieny – již tuto sobotu 23. června

Vydáno: 21.6.2018
Tisk článku
Autor: HSHMP
Akce se uskuteční v Zítkových sadech v Praze 2, v sousedství pražského Palackého náměstí.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHSMP") doporučuje široké veřejnosti návštěvu ojedinělé a obsahově bohaté zdravotně - osvětově - preventivní akce: DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví.
Uskuteční se již tuto sobotu 23. června od 10 do 19 hodin v Zítkových sadech v Praze 2, v sousedství pražského Palackého náměstí. Hlavním pořadatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V 10 hodin akci zahájí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Na celkem šestnácti stanovištích budou lidem k dispozici ke konzultacím lékaři a odborníci ze špičkových zdravotnických zařízení. Mezi nimi také odborní zaměstnanci pražské hygieny s programem zaměřeným na nácvik správných technik hygieny rukou. V programové nabídce jsou však i další zajímavé poradny: vyšetření a samovyšetření kloubů, poradna pro očkování, vyšetření očí, měření tlaku, glykemie a tuku, výživová poradna, prevence mozkových příhod, technika čištění zubů, vyšetření kožních znamének, poradna pro odvykání kouření, prevence a léčba obezity a onemocnění štítné žlázy, informace a zajímavosti o krvi, správné zacházení s léky, dárcovství kostní dřeně, představení činnosti pražské záchranky, stánky pacientských organizací. Celodenní osvětový program završí od 17 hodin koncert kapely The Tap Tap. 


„Jsem velmi potěšen tím, že se Ministerstvo zdravotnictví pod vedením pana ministra Vojtěcha rozhodlo tuto akci s velmi pestrým a zajímavým programem uspořádat. Jsem také velmi rád za to, že se na kvalitním odborném programu aktivně podílí také mnou řízená hygienická stanice,“ říká ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.  
FOTO č. 1: preventivní program pražské hygieny zaměřený na nácvik správných technik hygieny rukou se již řadí do standardní nabídky  

Zdroj: HSHMP

„Lidem nabídneme jasnou a ucelenou informaci o základním hygienickém pravidlu – správném mytí rukou. Účastníci si budou moci správné mytí rukou názorně vyzkoušet a kvalitu umytých rukou, s odborným zhodnocením zkušené hygieničky, zkontrolovat s pomocí UV lampy,“ upřesňuje Jarolímek s tím, že tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné edukační a také kontrolní činnosti. Výklad pražských hygieniků se zaměří na zdůraznění faktů v jakých situacích a kdy je nutné si ruce mýt včetně rizik nemocí, které neumyté ruce mohou znamenat pro lidské zdraví.  
FOTO č. 2: získané poznatky lidé budou moci ihned vyzkoušet v praxi a míru čistoty umytých rukou ověřit pomocí UV lampy  

Zdroj: HSHSMP

HSHMP se veřejným aktivitám v oblastech podpory zdraví a zdravotní politiky věnuje dlouhodobě. Jen v roce 2017 se skoro padesáti zdravotně osvětových akcí pražské hygieny napřímo zúčastnilo více než 4300 lidí. HSHMP klade zvláštní důraz na kategorie žáků základních a studentů středních škol a odborných učilišť. Důležitou cílovou skupinou jsou rovněž senioři a rodiče pečující o předškolní děti. Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo článků v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.  
V Praze 20. 6. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
 

Příloha


Zdroj: HSHMP

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021