Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dioxiny v potravinách a krmivech v EU do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Dioxiny v potravinách a krmivech v EU

Vydáno: 1.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky monitoringu provedeného v období 1999–2008 v 21 evropských zemích.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval analýzu obsahu dioxinů a příbuzných látek (polychlorovaných bifenylů typu dioxinů, PCB) v potravinách a krmivech. Zprávu vyhotovil jeho útvar pro sběr dat a odhad expozice. Podkladem pro vytvoření zprávy byly údaje z 21 evropských zemí, ve kterých se v letech 1999–2008 získávaly informace o obsahu dioxinů ve více než 7 tisících vzorcích.
Evropská komise požádala EFSA, aby posoudil, jaká je úroveň kontaminace potravin a krmiv ve vztahu k maximálním limitům dioxinů, které byly v EU pro jednotlivé kategorie potravin a krmiv stanoveny.
Dioxiny se nacházejí v nízkých koncentracích v mnoha potravinách. Nepředstavují bezprostřední zdravotní riziko, avšak jejich dlouhodobý vysoký příjem má řadu nežádoucích účinků, včetně karcinogenních. Jejich schopnost dlouhodobě setrvávat v životním prostředí a skutečnost, že se akumulují v potravinovém řetězci, zejména v živočišném tuku, vyvolává obavy.
Nejvyšší průměrné koncentrace dioxinů a PCB typu dioxinů, vztažené na tuk, byly pozorovány u jater a játrových výrobků z živočichů. Nejvyšší průměrné koncentrace, vztažené na celkovou hmotnost výrobku, byly pozorovány u rybích jater a výrobků z nich. U živočišných krmiv byly zjištěny nejvyšší průměrné hodnoty u rybího oleje.
Celkem 8 % vzorků překročilo různé maximální limity stanovené legislativou v EU. Některé z těchto vzorků však pocházely z cíleného monitoringu během specifických případů kontaminace. Existovaly velké rozdíly mezi různými skupinami potravin a krmiv pokud jde o podíl vzorků, které překračovaly maximální limity.
Zpráva EFSA doporučuje pokračovat v nahodilém testování dostatečného počtu vzorků u každé skupiny potravin a krmiv s cílem získat přesné hodnoty o přítomnosti dioxinů a PCB typu dioxinů.

Výsledky monitoringu obsahu dioxinů v potravinách a krmivech
Výsledky monitoringu obsahu dioxinů v potravinách a krmivech (zpráva EFSA; pdf, 844 kB, 35 stran)
 
Strategie Společenství v oblasti dioxinů a PCB (souhrnná informace Evropské komise k problematice dioxinů)

Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021