Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Diskuse na „DG SANCO´s veterinary week“ o kontrolách BSE do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Diskuse na „DG SANCO´s veterinary week“ o kontrolách BSE

Vydáno: 26.11.2009
Tisk článku
Masozpracující průmysl podstupuje souboj s vědci a spotřebitelskými skupinami ohledně snížení kontrol na BSE vzhledem k zásadnímu poklesu výskytů nákazy.

V rámci diskuse na konferenci „DG SANCO´s veterinary week“ bylo uvedeno, že v od r. 1996 vydal DG SANCO na dozor 560 mil. EUR, na vymýcení choroby 282 mil. EUR a na výzkum 108 mil. EUR. V rámci EU se utratí za testy BSE ročně 200 mil. EUR. Počet výskytů se snížil z více než 2000 případů v r. 2001 na 100 případů v r. 2008.

Podle vyjádření zástupce Evropské unie  pro obchod s dobytkem a masem (UECBV)  je třeba co nejrychleji přehodnotit mapu výskytů TSE publikovanou v r. 2005. Velké množství testů se zdá být nerovnoměrně rozdělené, zvlášť u ovcí.

Podle zástupce Švédska, by  při stanovení pravidel pro provádění testů mělo být zohledněno zanedbatelné riziko v zemích, kde se BSE nevyskytuje.

Skutečnost, že nejsou zjištěny případy BSE u dobytka, podle zástupce francouzské INRA neznamená, že nemoc již neexistuje. Inkubační doba je dlouhá. Mnoho dobytka bylo zlikvidováno dříve, než byla BSE zjištěna. Kontrola BSE přinesla úspěch, ale je řada nevyřešených otázek, zvlášť ohledně TSE u ovcí a koz. Existují případy atypických BSE a scrapií. Mnozí účastníci diskuse kladou důraz na nutnost likvidace rizikového materiálu (mozek, mích). Celkem 166 lidí v UK a 222 na světě bylo postiženo lidskou formou BSE –onemocněním CJD, na které není lék. Není vyloučeno, že by v UK mohla přijít ještě druhá vlna tohoto onemocnění u osob odlišného genotypu, ke kterému přísluší polovina populace. Avšak v tom případě by se nemělo jednat o epidemii, ale jen jednotlivé případy.

Podle některých názorů je však prevence před BSE nepřiměřená např. prevenci před listeriózou, na kterou ročně v EU zemře kolem 200 lidí.

Nejednotnost panuje v tom, zda „kontaminace“ krmiv hovězí složkou (v množství 0,5 či 2 %) může či nemůže vést k onemocnění. Argumentuje se výsledky studie DNV, podle níž 2% kontaminace nevede ke zvýšení výskytu BSE. Jiní – zástupci INRA tvrdí, že jen úplným zákazem v krmivech se podařilo BSE zastavit.

Pokud jde o věk zvířat, která musí být testována, zástupci průmyslu usilují o jeho zvýšení. V červnu r. 2009 byl věk pro povinné testování v některých státech zvýšen na 48 měsíců, v ostatních na 30 měsíců.


EU Food Law, 2009, č. 408, s. 16-18

Objednávka kopie článku


Předcházející informace:

Úřad EFSA nesouhlasí s použitím hovězích střev na uzeniny
Evropská komise zmírnila předpisy u rostlinných krmiv
Chronologický přehled legislativy Společenství týkající se TSE
PRIORITY: výzkumný projekt EU

Za 8 let milion čtyři sta tisíc vyšetřených

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021