Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek "Dny bezpečnosti potravin 2007" - obchod a spotřebitel do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

"Dny bezpečnosti potravin 2007" - obchod a spotřebitel

Vydáno: 25.5.2007
Tisk článku
O preventivních postupech zajišťování bezpečnosti potravin, dodržování zásad správné hygienické praxe a o systémech kontroly informovali zástupci obchodu a potravinářští experti na akci konané 23. 5.
V rámci „Dnů bezpečnosti potravin 2007“ pořádaných Ministerstvem zemědělství a Centrem bezpečnosti potravin při ÚZPI bylo dne 23. 5. 2007 v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací uspořádáno přednáškové setkání zástupců obchodních řetězců a potravinářských odborníků se spotřebiteli za účelem informování o preventivních postupech zajišťování bezpečnosti potravin, dodržování zásad správné hygienické praxe (SHP) a o systémech kontroly.
Ze zástupců obchodní sféry se na akci aktivně podíleli:
- Ing. Zdeněk Juračka – víceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a zároveň zástupce Svazu českých a moravských spotřebních družstev
- MVDr. Ladislava Heppnerová, Qualiment, pobočka České potravinářské společnosti
- Ing. Pavel Mikoška, CSc., Quality Director ACR, AHOLD Central Europe, s.r.o.
- Soňa Hassanová, Specialist HACCP – Quality Assurance, Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
- Barbora Juzová, Trading Law & Technical Coordinator, Tesco Stores ČR a.s.
- Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠChT Praha
SOCR sdružuje mj. 6 zahraničních obchodních řetězců a v zájmu zdokonalení praxe z hlediska hygieny a bezpečnosti potravin vydává řadu publikací - příruček určených pro pracovníky obchodu a stravovacích služeb – např.
Příručka SHP při prodeji potravin v maloobchodě,
Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách
Hygienické minimum pro pracovníky potravinářského obchodu
Likvidace biologických odpadů
Jak správně nakládat s odpady
 
Ahold – společnost pocházející z Holandska, která má 72 % aktivit v USA a 27 % v Evropě, provozuje v současnosti kolem 300 prodejen (ca 50 – Hypernova, 250 – Albert). Systém zajištění bezpečnosti potravin je založen na požadavcích norem EUREPGAP, BRC, IFS a ISO, na požadavcích HACCP, systém kontroly zahrnuje odběr a analýzy vzorků, stěry a testy na trvanlivost výrobků.
Tesco Stores začal svou činnost provozovat v ČR v r. 1996 převzetím 6 provozoven K-Mart, nyní provozuje 84 obchodních jednotek (hyper- super- a expres-markety). Kontrolní systém je rozdělen do 4 úrovní:
-                     Self audit – provádějí sami zaměstnanci (170 otázek)
-                     TL&T audit – interní zaměstnanci obchodního oddělení (170 otázek)
-                     Program kvality – externí auditor (32 otázek)
-                     Analýzy vzorků (mikrobiologické, chemické, senzorické).
Makro zaměřuje péči o kvalitu na
-                     sféru dodavatelů (výběr podle vysokého standardu, detailní specifikace parametrů výrobků, pravidelná kontrola technologických procesů)
-                     logistiku (monitorování teploty, kontrola kvality každé dodávky, speciální kontrola ovoce a zeleniny, expresní přeprava ryb)
-                     obchodní střediska (denně čerstvé zboží, unikátní chlazené prostory „meatroom“, systém HACCP)
-                     služby zákazníkům (poskytování tašek na chlazené a zmrazené zboží, dohledatelnost původu přímo z etikety, vzdělávání zákazníků pomocí letáků, brožur, internetových stránek).
Zástupci obchodu informovali také o systémech stahování zboží z prodeje v případě zjištění závady, přičemž zdůrazňovali, že systémy umožňují, aby akce probíhla v rozpětí hodin až dnů, nikoli týdnů či déle.
Na semináři byla zdůrazňována nutnost důkladného a opakovaného školení pracovníků, zvlášť pokud je v obchodech nedostatek odborného personálu. Školení musí být zaměřeno na konkrétní podmínky a pracovní požadavky s ohledem na pestrost sortimentu a musí být objasněno nejen co dělat, ale i proč. Sortiment by měl odpovídat prostorám v prodejně, musí se dbát, aby nedocházelo ke křížení cest a k vzájemnému ovlivňování výrobků.
Dodržování správné praxe je nutné ve všech fázích potravinového řetězce. Je nutné nepodceňovat fyzikální kontaminaci (cizí předměty – kovové součástky, střepy apod.) a provádět za tím účelem preventivní opatření (údržba strojů, instalace nerozbitných součástí). Je nutné věnovat péči úklidu, manipulaci s prostředky pro sanitaci a zacházení s odpady. V přednášce dr. Čeřovského o správné praxi bylo zdůrazněno 10 zlatých pravidel WHO.
Ve vztahu obchod – zákazník panuje vyhrocený vztah posilovaný médii. Bylo by třeba, aby zákazník pečlivě vybíral zboží, a pokud zjistí závadu, aby se v první řadě obrátil na personál prodejny než vyrukuje se stížností k dozorovému orgánu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přešetřuje v současné době extrémně vysoký počet stížností. Některé stížnosti předává k přešetření příslušným obchodním společnostem.
 
Podle přednášek a diskuse zpracovala Ing. I. Suková
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021