Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy

Vydáno: 15.4.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

 

 

 

Státní veterinární správa (SVS) i Komora veterinárních lékařů (KVL) se shodují v důležitosti dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje při prevenci před nebezpečnými nákazami v chovech. Obě organizace apelují především na chovatele hospodářských zvířat, aby pravidlům biologické bezpečnosti věnovali zvýšenou pozornost. Nezastupitelnost zmíněných opatření se potvrdila při nedávné úspěšné eradikaci afrického moru prasat, ale také při opakovaných vlnách ptačí chřipky v Evropě včetně té letošní. Striktní dodržování pravidel biobezpečnosti se nevztahuje jen na zmíněná onemocnění, ale platí pro všechny nebezpečné nákazy. 

Dodržování pravidel biologické bezpečnosti chrání hospodářství před zavlečením nákazy a jejím šířením. Zároveň umožňuje její včasné odhalení a zavedení opatření při jejich vzniku. Respektování pravidel také vede ke zjištění zdrojů nákazy a zajišťuje bezpečnost produktů.

Kontrola biologické bezpečnosti ze strany úředních veterinárních lékařů představuje prověření plnění legislativou stanovených požadavků, které se týkají zabezpečení chovu hospodářských zvířat před zavlečením a šířením nákaz. Kontrolu biologické bezpečnosti každoročně plánuje a provádí SVS na hospodářstvích vybraných na základě analýzy rizika. Kromě toho se provádí také kontroly neplánované v případě podezření na nákazu nebo při výskytu nákazy. Kontrola biologické bezpečnosti představuje jednak fyzickou prohlídku chovu provedenou úředním veterinárním lékařem a také kontrolu dokumentace, kterou je možné plnění požadavků legislativy doložit.

Kontroly SVS zaměřené na dodržování biologické bezpečnosti v chovech zvířat ve vztahu k nákazám se v posledních letech pohybují mezi 1200 a 1500. V roce 2019 se jich uskutečnilo 1290 a loni jich přibylo na 1490. „Přestože závadovost kontrol meziročně mírně poklesla na necelých 18 % v loňském roce, nedostatky se bohužel stále objevují a chovatelé by ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři měli provádět i vlastní kontroly,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Kontroly biologické bezpečnosti se zejména zaměřují na to, jak je v chovu zabezpečeno odpovídající čištění, dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jak se provádí ochrana napájecí vody a krmiv před znečištěním a kontaminací, jak je v chovu zajištěno odstraňování vedlejších živočišných produktů. Samostatnou důležitou kapitolou kontrol je zejména prověření zajištění bezpečného pohybu osob, ošetřovatelů a techniky uvnitř chovu.

Nejčastějšími nedostaky u chovatelů při dodržování biobezpečnosti je neprovedení předepsané zdravotní zkoušky, resp. vakcinace u zvířat v plném rozsahu a včas nebo nezajištění odstraňovaní vedlejších živočišních produktů.

Informační leták k biologické bezpečnosti, který je na k dispozici na webu SVS, slouží chovatelům k usnadnění přípravy dokumentace před kontrolou. 

Nezastupitelnou roli při zajištění biobezpečnosti v chovech hospodářských zvířat mají soukromí veterinární lékaři. Soukromý veterinární lékař má často na starosti více chovů, a to i ve více krajích. Pohybuje se v rámci dne i v rozmezí chovů ve velkých vzdálenostech od sebe. O to více je potřeba dbát, aby nedošlo k rozvlečení nákazy mezi chovy i v souvislosti s veterinárním ošetřením. Soukromý veterinární lékař může být i efektivním konzultantem chovatele pro optimalizaci pravidel biobezpečnosti v daném chovu, protože je s reálným provozem hospodářství v rámci péče o zvířata dobře obeznámen, vidí přednosti i rizikové faktory a může na ně chovatele upozornit.

Biosecurity považuji za velmi důležitou a bohužel často i zanedbávanou část péče o hospodářská zvířata. Sama jsem se během své praxe setkala se zavlečením některých nákaz. Působím v chovech skotu zejména v oblasti střední Moravy, zajíždím ale i do několika chovů v jiných krajích. Mám proto vytvořený soubor vlastních opatření, která chrání nejen chovy před zavlečením nákazy, ale také mne před možnými spory. V každém chovu mám k dispozici oděvy, obuv, materiál, kufřík a nástroje, které farmu neopouští. Autem nikdy nezajíždím až ke stájím. Neustále apeluji na chovatele, aby totéž vyžadovali i u ostatních návštěvníků farmy. Samozřejmostí je dodržování hygienických návyků veškerého personálu,“ uvedla prezidentka KVL Petra Šinová. 

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVSKVL

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021