Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Doporučení 2008/345/ES ohledně odpovědnosti při výzkumu nanotechnologií do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Doporučení 2008/345/ES ohledně odpovědnosti při výzkumu nanotechnologií

Vydáno: 9.5.2008
Tisk článku
Komise vydala kodex chování s cílem podpořit ucelený, bezpečný a odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií v Evropě.
V Úředním věstníku ES bylo 30. 4. 2008  zveřejněno Doporučení 2008/345/ES ze dne 7. února 2008 o kodexu chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií. Předcházelo tomu stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika upravené a předložené v březnu 2006 zaměřené na vhodnost stávajících metodik pro posuzování potenciálních rizik spojených se záměrně vytvořenými i náhodnými produkty nanotechnologií, a také stanovisko předložené v lednu 2007 Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích, které se týkalo etických aspektů nanomedicíny. Také Rada ve svých závěrech ze dne 23. listopadu 2007 uznala nutnost podporovat součinnost a spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami v oblasti nanověd a nanotechnologií, včetně členských států, Komise, akademické obce, výzkumných středisek, průmyslu, finančních orgánů, nevládních organizací a společnosti v širokém slova smyslu.
Materiál obsahuje jednak obecná doporučení apelující na spolupráci zainteresovaných institucí (členské státy, zaměstnavatelé, subjekty financující výzkum, výzkumní pracovníci a obecně všechny osoby a občanská sdružení, která se podílejí nebo mají zájem na výzkumu nanověd a nanotechnologií - dále jen „NaN“) a v příloze vlastní text „Kodex chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií“.
Výzkum NaN zahrnuje všechny výzkumné činnosti, které se zabývají hmotou v měřítku nanometru (1 až 100 nm). Zahrnuje všechny záměrně vytvořené nebonahodile vzniklé nanoobjekty. Přirozeně se vyskytující nanoobjekty jsou z rozsahu působnosti kodexu chování vyňaty. Výzkum NaN zahrnuje výzkumné činnosti od nejzákladnějšího výzkumu po aplikovaný výzkum, vývoj technologií a přípravný a doprovodný výzkum, který podporuje vědecká doporučení, normy a předpisy.

Obecné zásady se týkají smysluplnosti, udržitelnosti, předběžné opatrnosti, otevřenosti vůči všem zainteresovaným stranám, průhlednosti a dodržování zákonného práva na přístup k informacím.

Úřední věstník ES 116, 30.04.2008, s.46
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021