Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Doporučení: covid-19 a mytí stolního nádobí - potravinářské podniky - stravovací služby do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Doporučení: covid-19 a mytí stolního nádobí - potravinářské podniky - stravovací služby

Vydáno: 18.8.2020
Tisk článku
Autor: HSHMP
Doporučení HSHMP


Ilustrace: Grifart

Vzhledem ke známým způsobům, kterými se koronavirus šíří, tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal a v souvislosti s množícími se podněty na nedostatečné mytí nápojového skla a vratných kelímků v provozovnách stravovacích služeb a jejich zahrádkách, připomíná Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP")  provozovatelům potravinářských podniků provozujícím stravovací službu povinnost dodržovat zásady správného a řádného mytí nápojového skla a stolního nádobí a nedoporučuje používání tzv. vratných kelímků:  

Mytí stolního nádobí včetně skla v profesionálních zařízeních DOPORUČOVÁNO za podmínek: mycí teploty nejméně 55 st. C, teplota oplachové vody nejméně 80 st. C, dodržení délky mycího cyklu
Ruční mytí

musí být vytvořeny podmínky pro manipulaci s použitým a čistým nádobím, mýt pouze v teplé vodě za co nejvyšší teploty se saponátem, omývat mechanicky a důkladně (ne jen vypláchnout) a následně opláchnout nejlépe tekoucí horkou vodou

Mytí skla v tzv. spulboy musí být vytvořeny podmínky pro manipulaci s použitým a čistým nádobím, nutné je používání dezinfekčních roztoků s virucidními účinky a s následným důkladným oplachem tekoucí čistou pitnou vodou


 

Používání tzv. vratných kelímků (určených pro opakované použití) HSHMP nedoporučuje z následujících důvodů:  

Opakované působení horké vody a dezinfekčních roztoků může ve zvýšené míře narušovat povrchy zejména plastového nádobí, což může ve svém důsledku ovlivňovat čistitelnost tohoto plastového nádobí a tím zvyšovat riziko přenosu koronaviru, a to i z hlediska současné znalosti o přežívání koronaviru na plastových površích. Při případném poškození povrchu plastového nádobí není zajištěna ani inertnost nádobí a neuvolňování látek z těchto plastů do podávaných pokrmů včetně nápojů.

Také další manipulace s použitými plastovými kelímky nebo i stolním nádobím včetně skla a v prostorech stánků, či malých provozoven stravovacích služeb je problematická z prostorových důvodů. Obvykle nelze zajistit správné a důkladné mytí použitého stolního nádobí včetně manipulace s čistým a znečištěným nádobím, včetně dodržování zásad osobní hygieny, tj. mytí rukou po jakémkoli znečištění v tekoucí teplé vodě. Používání jednorázových rukavic toto mytí nenahrazuje a zvyšuje riziko přenosu nejen koronaviru, ale i dalších onemocnění.

 

FOTO: ilustrační obrázek 

 

V Praze 17.8.2020 
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

 

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021