Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dosavadní šetření neprokázalo nadlimitní obsah dioxinů v potravinách v ČR do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Dosavadní šetření neprokázalo nadlimitní obsah dioxinů v potravinách v ČR

Vydáno: 4.2.2011
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.2. 2011.

Průběh „dioxinové kauzy“, která má svůj původ v Německu, byl v České republice od samotného počátku sledován českým Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Členské státy EU, které jsou do tohoto systému napojeny, se navzájem informují o rizikových potravinách a krmivech na evropském trhu.

Pracovníci českého Národního kontaktního místa se 4. ledna 2011 obrátili na kolegy z německého NKM i na Generální ředitelství  pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO) při Evropské komisi s písemnou žádostí o průběžné poskytování informací k tomuto případu, o němž se stejně jako česká veřejnost, dověděli z médií. Prostřednictvím NKM RASFF začaly české kontrolní orgány případ nepřetržitě sledovat a podnikat vlastní kroky, aby tak zjistily skutečnou situaci na českém trhu a aby bylo možné zabránit možným dodávkám produktů kontaminovaných dioxiny do České republiky.

Ze šetření německých dozorových orgánů vyplynulo, že německá firma Harles und Jentzsch vyrábějící krmné tuky použila jako surovinu směsi mastných kyselin s obsahem dioxinů mnohonásobně překračujícím maximální povolený limit. Tyto krmné tuky byly dodány celkem 25 německým výrobcům krmných směsí a následně použity jako krmivo pro drůbež, prasata, skot a králíky. V Německu byly proto uzavřeny tisíce farem a kontrolní orgány začaly odebírat vzorky výrobků živočišného původu v Německu. Nadlimitní koncentrace dioxinů byly zjištěny zejména ve vzorcích vajec (33 nadlimitních z celkového počtu 209) a mase nosnic (3 nadlimitní z celkového počtu 13). Ve vepřovém mase bylo zjištěno šest nadlimitních nálezů z 269 odebraných vzorků. Žádné dioxiny nebyly nalezeny v hovězím mase ani v mléce.

V průběhu šetření se prokázalo, že přes 4500 kg masa pocházejícího z farmy, kde docházelo k občasnému krmení krmnou směsí kontaminovanou dioxiny, bylo dodáno i do České republiky. České kontrolní orgány poté, kdy obdržely tuto informaci z RASFF v Bruselu, ihned zahájily šetření následné distribuce masa v rámci České republiky. Část masa se podařilo zadržet a byly odebrány vzorky pro laboratorní analýzu. Zbývající množství bylo dodáno drobným odběratelům, zejména ve veřejném stravování. Ani jeden z výsledků laboratorních rozborů neprokázal nadlimitní množství dioxinů. Kvůli zpoždění informace, kterou české NKM dostalo z DG SANCO až po opakované urgenci, poslal ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta stížnost Evropské komisi.

České kontrolní orgány od začátku vypuknutí celé kauzy intenzivně odebíraly vzorky vytypovaných potravin živočišného původu a také krmných směsí z Německa. SZPI prozatím odebrala 30 vzorků vajec, drůbežího, vepřového a hovězího masa. Státní veterinární správa ČR má odebraných 45 vzorků. Ani jeden výsledek laboratorních rozborů neprokázal nadlimitní obsah dioxinů. Dosavadní výsledky tedy nasvědčují, že se potraviny/suroviny se zvýšeným obsahem dioxinů na český trh nedostaly. Evropská komise včera také vyvrátila tvrzení o tom, že by prostřednictvím systému RASFF informovala o distribuci kontaminovaného krmného tuku či krmiva na území České republiky, jak zaznělo mylně v některých médiích.

(Zpracovala: Petra Hoferková, oddělení komunikace, SZPI)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021