Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Drobné změny nařízení o přídatných látkách do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Drobné změny nařízení o přídatných látkách

Vydáno: 11.7.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 509/2013/EU a 510/2013/EU mění přílohy nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o určitá aditiva v některých alkoholických nápojích a určité látky k značení některých druhů ovoce.

Nařízení 509/2013/EU, mění přílohu II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích.
Na žádost Polské národní rady pro vinařství a výrobu medoviny bylo povoleno používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích, které jsou uvedeny v polském zákoně o vinařských výrobcích. Na některé alkoholické nápoje, na které se vztahuje polský zákon se nevztahuje nařízení 1234/2007/ES, resp. nařízení 606/2009/ES, a tak je zapotřebí řešit přípustnost látek jinou cestou. Mění se některé limity a druhy nápojů, do nichž jsou některá aditiva přípustná, doplňuje se omezeně přípustný lysozym, oxid siřičitý a kyselina metavinná.
Úřední věstník EU, L 150, 04.06.2013, s.13

Nařízení 510/2013/EU, mění přílohy I, II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití oxidů a hydroxidů železa (E 172), hydroxypropylmethylcelulózy (E 464) a polysorbátů (E 432–436) k značení některých druhů ovoce.
Byla vyvinuta nová technologie značení využívající pulsní lasery na bázi oxidu uhličitého k leptání informací na povrch čerstvého ovoce. Na povrchu některých potravin vznikne odlišitelná značka v důsledku přímé depigmentace laserovým paprskem, na některých však nikoli. Proto je z technologického hlediska potřebné používat oxidy a hydroxidy železa (E 172) jako látky zvyšujících kontrast, hydroxypropylmethylcelulózu (E 464) jako lešticí látku a polysorbáty (E 432–436) jako emulgátory v přípravcích látek zvyšujících kontrast, aby se zlepšil kontrast a umožnilo nesmazatelné značení některých druhů ovoce. Oxidy a hydroxidy železa (E 172) poskytují dostatečný kontrast označených částí vůči zbývajícímu povrchu ovoce, hydroxypropylmethylcelulóza (E 464) tvoří tenkou ochrannou vrstvu na označených místech a polysorbáty (E 432–436) zajišťují stejnorodou disperzi přípravků potravinářských přídatných látek na označených místech potravin.

Úřední věstník EU, L 150, 04.06.2013, s.17

 

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021