Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

Vydáno: 19.4.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dále byly upřesněny podmínky obchodování pro krmné produkty.

Od 1. 1. 2021 bylo podmínkou pro dovoz osiv zemědělských druhů a zelenin udělení  rovnocennosti (tzv. ekvivalence) Spojenému království (UK) pro polní přehlídky a udržovací šlechtění. Ta je aktuálně udělena a je schválena se zpětnou platností k 1.1.2021.

V případě splnění dalších podmínek pro dovoz osiva ze třetích zemí již lze dovážet osivo zemědělských druhů a zelenin z UK do EU.

V rámci registrace odrůd zemědělských druhů a zelenin již nebude pro žadatele z UK požadováno založení udržovacího šlechtění v členských státech EU.

Odrůdy zapsané prostřednictvím UK v evropských společných katalozích odrůd zemědělských druhů a druhů zelenin jsou vymazány. Rozmnožovací materiál těchto odrůd není nadále možné dovážet a uvádět do oběhu.

Pro subjekty dovážející krmné produkty z UK do ČR platí, že se musí registrovat u ÚKZÚZ jako dovozci. V případě, že jsou již registrovaní, je možná přeregistrace. U vývozu z EU do UK zůstávají podmínky obchodování stejné.

Stále zůstává v platnosti, že musí být dovážené stanovené zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů opatřeny rostlinolékařským osvědčením. U vyjmenovaných zásilek se na vnější hranici EU, popř. v jiných stanovených místech provádí dovozní fytosanitární kontrola.

Tyto zásilky je nutné zapsat před předložením zásilky do unijního informačního systému TRACES NT. Provedení této kontroly je zpoplatněno podle sazebníku platném ve státě, kudy zásilka vstupuje na území EU.

Pro vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK jsou fytosanitární podmínky a kontroly uplatňovány postupně ve třech časových obdobích. V rámci těchto období musí vývozci postupně opatřovat zásilky příslušnými doklady, registrovat se do informačních systémů UK a přihlašovat zásilky ke kontrolám.

Souhrnný přehled podmínek obchodování s UK ve vztahu k ÚKZÚZ je zveřejněn na www. ukzuz.cz – Brexit. Vzhledem k tomu, že i nadále může docházet ke změnám podmínek, především při vývozu komodit z EU je tento přehled na webu průběžně aktualizován.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021