Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Důsledky případného označování země původu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Důsledky případného označování země původu

Vydáno: 12.10.2010
Tisk článku
Asociace UEAPME poukazuje na rozpor s pravidly mezinárodního obchodu, nevýhody pro SME a další.

Evropský parlament schválil v červnu 2010 v prvním čtení upravený návrh Komise na povinné označování země původu, které má být součástí připravovaného nařízení o označování/o informacích (Food Information Act/Regulation). Je navrženo označování země původu u všech druhů masa (nejen hovězího), drůbeže, mléčných produktů a dalších jednosložkových produktů, a také masa, drůbeže a ryb, pokud jsou hlavní složkou zpracované potraviny.

Podle Evropské asociace řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprices) však je rozpor mezi politickou vůlí na zviditelnění země původu a pravidly mezinárodního obchodu.

Seznam připomínek k povinnému uvádění země původu:

-         uváděná informace má být založena na potřebnosti takového údaje pro spotřebitele,

-         neposkytuje žádnou výhodu z hlediska zpětné dohledatelnosti/vysledovatelnosti,

-         vyvolává protievropskou atmosféru,

-         je v konfliktu s duchem WTO,

-         je protekcionistické,

-         znevýhodňuje dodavatele ze zemí mimo EU,

-         může znamenat klamnou informaci o produktu,

-         vyžaduje nepěkný obecný údaj “pochází z různých zemí“,

-         znamená vysoké náklady,

-         je obzvlášť nepraktické pro SME,

-         omezuje pestrost sortimentu a možnost výběru,

-         není podloženo předběžným vyhodnocením dalekosáhlých důsledků.


EU Food Law, 2010, č. 451, s. 6-7

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021