Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek E-learningové kurzy BTSF do kategorie

E-learning BTSF
E-learning BTSF 2014 - PS > Pracovní skupina BTSF> E-learning BTSF 2014 - PS

E-learningové kurzy BTSF

Vydáno: 14.1.2014
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Školení BTSF

Školení BTSF (Better Training for Safer Food - Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny) organizuje od roku 2006 EK prostřednictvím DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele).

Od roku 2009 Komise pověřila agenturu EAHC (Executive Agency for Health and Consumers - Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele) řízením školicích programů BTSF, přičemž DG SANCO (Sektor vzdělávání) si ponechává svou vedoucí roli v oblasti politiky a technické odbornosti.

BTSF, která představuje úspěšnou iniciativu na poli školicích aktivit EK, vypracovala v r. 2009 strategický dokument o své činnosti (viz Strategy paper), který je zaměřen na stanovení cílů krátkodobého až střednědobého horizontu (2009–2011) a cílů dlouhodobého horizontu (2012–2013).

Jedním z cílů bylo vytvořit nástroj e-learningového učení pro potřeby rozsáhlejšího školení základní úrovně, který by mohl sloužit jako výchozí bod pro praktické školení. Nabídka školení základní úrovně prostřednictvím e-learningového učení by především zvýšila dosah školení a počet účastníků (ve srovnání se současným stavem), jak v kurzech základní úrovně, tak globálně.

V roce 2009 vypracovalo DG SANCO diskuzní list o e-learningu (elektronické výuce), ke kterému se na PS EK k BTSF jednotlivé ČS vyjadřovaly.

V roce 2010 byl vyhlášen 1. tendr (1. výzva k vyjádření zájmu) k realizaci pěti e-kurzů BTSF, výběrové řízení proběhlo v roce 2011.

V roce 2011 byl vyhlášen 2. tendr (2. výzva k vyjádření zájmu) k realizaci dalších pěti e-kurzů BTSF, výběrové řízení proběhlo v roce 2012.

IZS Teramo consortium vyhrálo obě výběrová řízení (1. a 2. tendr) na organizaci a technické zabezpečení e-learningu BTSF a byl podepsán kontrakt. V roce 2012 IZS Teramo consortium na PS EK k BTSF podalo přehled modulů, vysvětlilo metodický postup založený na použití e-learningu, organizaci projektu, úkoly a chod projektu.

Všechny moduly budou v těchto jazycích: angličtina, francouzština, němčina, dále španělština, portugalština/italština. IZS Consortium osvětlilo, že studium bude flexibilní, ale bude ukončeno za měsíc od přihlášení a každý modul bude trvat 5 - 6 hodin. Studium bude monitorováno, Helpdesk bude nápomocen řešit všechny technické problémy a diskuze. Všechny NCPs budou mít možnost kontrolovat postup studia svých účastníků.

Od roku 2013 probíhá pilotní projekt k jednotlivých modulům, moduly jsou postupně předávány k posouzení a po okomentování jsou připraveny na spuštění ostrého provozu.

 

2011-2014: 1. krok (1. výzva s rozpočtem 550 000 Eur)

5 e-learningových kurzů ve 3 jazycích (AW, FCM, RASFF, HACCP, TSE)

1/Q-2/Q 2013 - moduly AW/FCM, příslušní experti z ČS je okomentují

3/Q 2013 - úprava modulů AW/FCM na základě komentářů expertů

4/Q 2013 – zpracování modulů AW/FCM v AJ

1/Q 2014 – příprava modulů AW/FCM ke spuštění, najmenování účastníků školení FCM a AW (leden 2014)

- zpracování modulů AW/FCM v dalších jazycích

- spuštění modulu FCM (únor 2014)

- spuštění modulu AW (březen 2014)

-DVD modulů AW/FCM v AJ, FJ, NJ (březen 2014)

1/Q a 2/Q 2014

-moduly HACCP, RASFF k posouzení

-moduly HACCP, RASFF zpracovány v AJ

-najmenování účastníků školení na moduly HACCP, RASFF (duben a květen 2014)

3/Q a 4/Q 2014

-moduly HACCP , RASFF v dalších jazycích

-spuštění modulu HACCP (červenec 2014)

-spuštění modulu RASFF (srpen 2014)

-moduly k TSE pro posouzení

-moduly TSE zpracovány v AJ (říjen 2014), najmenování účastníků (listopad 2014)

 

2012-2014: 2. krok (2. výzva s rozpočtem 700 000 Eur)

5 e-learningových kurzů v 5 jazycích (Animal Welfare at slaughter and killing for disease control for poultry, Animal nutrition, Animal health for aquaculture animals, EU plant quarantine regime for imports, Food hygiene and control on fishery products and Live Bivalve Molluscs)

1/Q -2/Q 2013 – vytvoření obecné struktury

3/Q -4/Q 2013 – zpracování odborných textů modulů

1/Q -2/Q 2014 - technické zpracování modulů (obrázky)

3/Q 2014 – 2 e-kurzy odborně posouzeny experty z ČS

4/Q 2014 – 2- e-kurzy zpracovány v AJ

1/Q 2015 – 3 e-kurzy odborně posouzeny experty z ČS

2/Q 2015 – 3 e-kurzy zpracovány v AJ

 

Celkem se počítá s účastí 5000 osob ročně (4000 z ČS, 500 z třetích zemí, 500 náhradníků).

CD/DVD budou obsahovat moduly ve 3 jazycích. Každá země dostane kvótu na e-kurzy.

 

            2014-2015: Zpětná vazba a zhodnocení

 

Zhodnocení pěti e-kurzů (1. výzva).

Zhodnocení prvních 2 e-kurzů (2. výzva).

Závěry a doporučení pro implementaci e-learningu BTSF.

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018