Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ECNIS: výzkumný projekt EU do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv

ECNIS: výzkumný projekt EU

Vydáno: 27.6.2007
Tisk článku
Vliv výživy na vývoj rakoviny. Je k dispozici publikace věnovaná biomarkerům expozice karcinogenům z potravin.
Záměrem projektu řešeného pod názvem ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) je vytvoření sítě excelence (Network of Excellence, NoE), která bude integrovat v EU výzkum zaměřený na vznik rakoviny v důsledku působení faktorů vnějšího prostředí (výživy). Vytvoření NoE zajistí, že výzkum v této oblasti bude koordinovaný. Vedle společných výzkumných aktivit se NoE bude věnovat i šíření poznatků v dané oblasti.
Výzkum prováděný v rámci projektu ECNIS se bude zaměřovat na biomarkery, prostřednictvím kterých se bude usuzovat na expozici karcinogenním látkám z životního prostředí, jejich účinky a bude se zkoumat prevence vzniku rakoviny. Lepším pochopením etiologie rakoviny chce projekt ECNIS vytvořit účinnější strategie prevence rakoviny.
Šíření informací z projektu je zajišťováno prostřednictvím zpravodaje (newsletter). Newsletter č. 1 se věnuje problematice alkoholu – jeho vlivu na vznik rakoviny. Newsletter č. 2 informuje o aristolochové kyselině, která je silným humánním karcinogenem nacházejícím se v tradičních bylinných léčivých přípravcích.
Pro odbornou veřejnost je k dispozici publikace pod názvem “Biomarkery of carcinogen exposure and early effects”.  Jde o přehled, který sumarizuje současnou situaci pokud jde o typy a využití biomarkerů expozice a účinky hlavních skupin genotoxických karcinogenů z potravin. Publikace je rozdělena do následujících kapitol:
* Obsah
* Souhrn
1. Úvod
2. Citlivost a specifičnost technik pro identifikaci biomarkerů
3. Oxidační poškození
4. Specifické biomarkery související s potravinami
5. “Phosphotriesters: Long lifetime biomarkers”
6. Vzájemné vztahy mezi biomarkery
7. Závěry
 
Přehled zpráv z workshopů realizovaných v rámci projektu ECNIS a připravovaných dalších zpráv je k dispozici zde.
 
Projekt ECNIS byl zahájen 5. ledna 2005 a poběží do 30. dubna 2010. Vědeckou základu (NoE) tvoří 24 partnerů.  
 
ECNIS
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021