Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA a posuzování rizika z GMO: publikace do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

EFSA a posuzování rizika z GMO: publikace

Vydáno: 8.2.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Zpráva z konference, která se uskutečnila ve dnech 14.–15.9.2009 v Bruselu.
Úkolem EFSA na poli GMO je provádět nezávislá vědecká posuzování rizika souvisejícího s novými aplikacemi GMO a obnovou existujících autorizací týkajících se použití GMO na vnitřním trhu. EFSA vytvořil řadu směrnic, ve kterých popisuje svůj přístup k posuzování rizika, stanovuje požadavky na údaje pro žadatele a stanovuje obecně návod na podávání žádosti. Tyto dokumenty, které jsou předmětem veřejných připomínkových řízení, se pravidelně aktualizují tak, aby vždy byly ve shodě s aktuálními poznatky vědy.
Při vypracování stanoviska EFSA konzultuje problematiku se zainteresovanými subjekty. Do procesu hodnocení jsou zapojeny také kompetentní autority členských států. Konzultace je zvláště důležitá tam, kde existují rozdílné názory na GMO a tam, kde rozsahu mandátů EFSA jde za tradiční rámec bezpečnosti potravin a týká se např. posuzování rizika pro životní prostředí.
 
Ve dnech 14.–15. září 2009 se konala v Bruselu konference pod názvem “EFSA a posuzování rizika GMO pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí”. Uvedená konference měla dva záměry:
1) popsat a diskutovat úlohy a odpovědnosti EFSA, členských států a Evropské komise v procesu posuzování rizika GMO;
2) vyslechnout názory a zkušenosti klíčových zainteresovaných subjektů na poli GMO.
 
Akce se zúčastnilo více než 150 delegátů: národních expertů, zástupců zainteresovaných subjektů, nevládních organizací aj. Zpráva z uvedené konference je v příloze.
 
Za ČR se akce zúčastnili: Petr Beneš (MZe) a Jaroslava Ovesná (VÚRV).
 
Příloha: EFSA and GMO risk assessment for human and animal health and the environment (pdf, 1,65 MB, 210 stran)
 
Zdroj: EFSA
 
Dopady GM potravin a živočišných krmiv na zdraví
Přehled stanovisek EFSA ke GM potravinám a krmivům
Potraviny nového typu a GM potraviny
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021