Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA aktualizuje stanovisko týkající se 4-MBZ do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

EFSA aktualizuje stanovisko týkající se 4-MBZ

Vydáno: 8.7.2009
Tisk článku
Podle konečného stanoviska odborné skupiny CEF nehrozí zdravotní riziko ze snídaňových cereálií kontaminovaných 4-metylbenzofenonem z potisku.
Odborná skupina pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy aromata a pomocné látky (CEF, nahrazuje od poloviny roku 2008 odbornou skupinu pro aditiva, aromata a kontaminanty AFC) úřadu EFSA dospěla ve svém stanovisku z 11. června 2009
k závěru, že krátkodobá spotřeba snídaňových cereálií, na jejichž obalu byl k potisku použit 4-metylbenzofenon (4-MBZ), neznamená zdravotní riziko. Je to posun proti vyjádření z března 2009, v němž se připouští, že nelze vyloučit  zdravotní riziko u dětí s vysokou spotřebou snídaňových cereálií, v případě nejvyšších zjištěných hodnot kontaminace (viz “Migrace 4-metylbenzofenonu a benzofenonu z obalů do potravin“).
K prověřování se přistoupilo poté, co německé a belgické orgány pozastavily snídaňové cereálie, u nichž zjistily kontaminaci složkou 4-MBZ z potiskové barvy (až 4 000 μg/kg). Podle belgického úřadu pro bezpečnost potravin by se na trhu neměly vyskytovat potraviny s obsahem 4-MBZ vyšším než 600 μg/kg, jinak může být u dětí s vysokou spotřebou müsli dojít k překročení TDI až o 180 %.
CEF připouští, že březnové stanovisko bylo příliš konzervativní, protože nebylo k dispozici dost podkladů, a vzhledem ke krátké lhůtě bylo rozhodnuto podle krátkodobých změn (nikoli škodlivých účinků), k nimž došlo při pokusu se zvířaty v kontaktu s benzofenonem. CEF- považuje za správné březnové rozhodnutí, že nelze při posouzení 4-MBZ (ani hydroxybenzofenonu) vycházet z hodnoty tolerovatelného denního příjmu (TDI) pro benzofenon. Kromě toho došlo k revizi původní hodnoty TDI = 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti, která byla stanovena v r. 1992 výborem SCF, na TDI = 0,03 mg/kg.

EU Food Law, 2009, č. 396, s. 12
Další informace:
Toxicological evaluation of benzophenone
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021