Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA–FEEDAP: vědecký panel pro krmiva do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

EFSA–FEEDAP: vědecký panel pro krmiva

Vydáno: 11.2.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Složení panelu a jeho aktivity.
V rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) fungují tzv. vědecké panely – vědecké komise nezávislých expertů. Každý panel je odpovědný za určitou oblast potravinového řetězce. Jednotlivé panely se zabývají posuzováním rizik v příslušné oblasti, včetně vydávání vědeckých stanovisek. Práci vědeckých panelů koordinuje Vědecký výbor EFSA. Odborná stanoviska vědeckých panelů se využívají při vytváření legislativy EU.
 
Jedním z panelů EFSA je FEEDAP: vědecký panel, který se zabývá aditivy a produkty nebo látkami používanými v živočišných krmivech. Na internetové stránce panelu FEEDAP jsou k dispozici vydaná vědecká stanoviska, aktuality související s prací panelu, informace o zasedáních panelu aj.
V rámci panelu FEEDAP fungují pracovní skupiny, do kterých se zapojují i externí vědci/odborníci na příslušnou oblast. Jednotlivé pracovní skupiny připravují návrhy vědeckých stanovisek. Přehled pracovních skupin panelu FEEDAP (včetně jejich složení a informací ze schůzek).
 
Dne 7.11.2003 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1831/2003. Účelem tohoto nařízení je zavést ve Společenství postup uvádění aditiv do krmiv na trh. EFSA – panel FEEDAP zajišťuje vědecké posouzení každé žádosti. Podrobný přehled podaných žádostí (včetně aktuálního stavu projednávání: příjem žádosti, doplnění žádosti, vydané stanovisko aj.).
 
Každá oblast působnosti vědeckého panelu má svá klíčová témata, na která se nejvíce soustřeďuje pozornost. V rámci panelu FEEDAP jsou za klíčové označeny tři problematiky:
 
zdraví zvířat,
antimikrobiální rezistence,
krmiva.

Zdroj: EFSA
 
Tým expertů Společenství pro řešení krizových veterinárních záležitostí
Řídicí výbory Evropské komise pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021