Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA hledá externí oponenty do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

EFSA hledá externí oponenty

Vydáno: 26.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
Tato informace je adresovaná: členům vědeckých výborů, síti pracovišť spolupracujících s EFSA podle čl. 36 a dalším expertům vhodným pro spolupráci s EFSA.
 
EFSA usiluje o vyhledání takových externích odborníků, kteří pomohou objasnit, zda při rozvoji vědeckých výstupů byla použita „správná praxe hodnocení“, a to z pohledu sběru, popisu, hodnocení a interpretace vědeckých dat. Experti budou také posuzovat, zda jsou závěry a doporučení podpořeny odpovídající interpretací dat, se zvláštním zřetelem na všechny předpoklady a nejasnosti. Zároveň bude posuzováno, zda závěry adekvátně reagují na prvotní zadání vědecké práce.
 
Do pracovní skupiny bude zařazeno celkem 24 externích expertů a zároveň bude také vytvořen rezervní seznam. Experti budou zařazeni do skupin po třech tak, aby bylo pokryto sedm oblastí aktivit: hodnocení chemických a souvisejících rizik (2 skupiny), výživa a potraviny nového typu, biologické hodnocení rizik a sběr dat v oblasti zoonóz, zdraví a pohoda zvířat, zdraví rostlin, GMO, metodologie hodnocení rizik a nově vznikající rizika.
 
Externí oponování vytváří novou část celkového systému oponování EFSA, který napomáhá posoudit kvalitu vědecké práce. Tento systém zahrnuje jednak vlastní oponování při přípravě dokumentu, dále vnitřní oponování prováděné odbornými vědeckými pracovníky a pracovníky pro komunikaci v EFSA a nově také vnější oponování vysoce nezávislými externími experty. Úmyslem této výzvy je najít takové odborníky, kteří mají zájem podílet se právě na externí části oponování zmíněného programu zajištění kvality.
 
Důležitou podmínkou vhodnosti kandidátů pro výše uvedenou činnost je, že se aktivně nepodíleli na vědeckých výstupech EFSA v posledních dvou letech, tedy od 15. června 2007.
 
Vaše přihlášky podávejte přímo EFSA do 15. června 2009 podle detailních instrukcí uvedených na internetových stránkách EFSA.
 
Zdroj: MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021