Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA navrhuje harmonizované výchozí hodnoty pro použití při hodnocení rizik do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA navrhuje harmonizované výchozí hodnoty pro použití při hodnocení rizik

Vydáno: 9.3.2012
Tisk článku
Autor: Olaf Deutsch
Při provádění hodnocení rizika je v některých případech nutné použít v různých fázích procesu výchozí hodnoty, které mohou být metodického charakteru (např. zaokrouhlení čísla), nebo vzít v úvahu faktor nejistoty (například při extrapolaci výsledků studií toxicity pro zvířata na lidskou populaci).

Vědecký výbor EFSA zveřejnil pokyny pro harmonizované výchozí hodnoty, které bude EFSA používat při hodnocení rizik v případě, že skutečně naměřené údaje budou nedostatečné nebo nebudou k dispozici.

V pokynech je vědecky odůvodněna řada standardních hodnot, které jsou využívány Vědeckým výborem EFSA, vědeckými panely a odděleními EFSA, a jsou sjednocena pravidla pro zaokrouhlování odvozených hodnot. Pokyny se zaměřují na nejčastěji používané výchozí hodnoty, jako jsou např. celková tělesná hmotnost, celkový příjem tekutin, atd. Výchozí hodnoty používané v hodnocení rizik by měly být vždy vědecky odůvodněné a měly by být založeny na stávajících údajích představující průměrné (typické) hodnoty pro chybějící informace.

Cílem těchto pokynů není standardizace, proto je vždy možné odchýlit se od navrhovaných hodnot za předpokladu, že tyto důvody budou popsány a odůvodněny. Vědecký výbor EFSA v pokynech zdůrazňuje, že pokud jsou k dispozici skutečné údaje, měly by být použity místo výchozích hodnot. Například při posuzování možných nepříznivých zdravotních účinků chemické látky pro konkrétní dílčí část populace (např. ženy v plodném věku), by měly být použity aktuální údaje o tělesné hmotnosti této části populace.

Vědecký výbor EFSA doporučuje v souladu s těmito pokyny přehodnotit právní předpisy, v kterých jsou výchozí hodnoty definovány a dále, aby byly navrhované výchozí hodnoty a jejich možný dopad na hodnocení rizik projednány příslušnými evropskými orgány a mezinárodními organizacemi.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021