Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: nové posuzování kurkuminu (E 100) do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

EFSA: nové posuzování kurkuminu (E 100)

Vydáno: 9.9.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA. Při použití kurkuminu ve formě laků existuje riziko z nadměrného příjmu hliníku.
Evropská komise požádala EFSA, aby nově posoudil zdravotní nezávadnost kurkuminu (E 100), pokud se používá jako látka k barvení potravin.
Kurkumin je potravinářské barvivo schválené pro používání v EU. Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA) posuzoval kurkumin v roce 1974, 1978, 1980, 1982, 1987, 1990, 1992, 1995, 2000, 2002 a 2004. V EU kurkumin posuzoval v roce 1975 Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA). Ačkoliv SCF v roce 1975 došel k závěru, že akceptovatelný denní příjem (ADI) nelze stanovit, přesto byl kurkumin pro použití do potravin akceptován. JECFA v roce 2004 přidělil kurkuminu ADI ve výši 0–3 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
Kurkumin obsahuje tři základní barvicí složky (kurkuminy).
Studie na zvířatech ukázaly, že se kurkumin rychle metabolizuje a vylučuje (hlavně ve stolici). Studie na lidech rovněž ukazují, že je nepravděpodobné, že by se kurkumin v těle koncentroval po konzumaci dávek až 12 000 mg/osoba, což odpovídá 200 mg/kg tělesné hmotnosti pro osobu o hmotnosti 60 kg.
Genotoxicita kurkuminu se prověřovala pomocí různých testů. Tyto testy se prováděly v rámci JECFA (FAO/WHO) a v rámci vědecké spolupráce (SCOOP, Task 4.2) v EU. Při posuzování příjmu kurkuminu u populace v Evropě se vypočítal teoretický maximální denní příjem 6,9 mg/kg tělesné hmotnosti u dospělých a 11,9 mg/kg tělesné hmotnosti u typických tříletých dětí.
Pro odhad příjmu kurkuminu u dětí byly použity údaje z 11 evropských zemí (včetně ČR), odhad příjmu u dospělých se prováděl na základě dat poskytnutých Velkou Británií. Tento úvodní odhad maximálního příjmu byl následně zpřesňován. EFSA–panel ANS (panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin) došel ke konečnému závěru, že příjem z běžné stravy tvoří méně než 7 % ADI ve výši 3 mg/kg tělesné hmotnosti/den, což představuje průměrnou expozici kurkuminu ve výši 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti z konzumace kurkumy a stejně z konzumace kari prášku a to u dětí i dospělých.
Čistota kurkuminu je specifikována na minimálně 90 % celkových barvicích látek. Panel ANS konstatoval, že specifikace pro kurkumin by se měly aktualizovat s cílem určit zbylých 10 %.
Panel uvádí, že specifikace pro kurkumin podle směrnice Komise 2008/128/ES se liší od JECFA pokud jde o rozpouštědla, která byla schválena pro extrakci a čištění kurkuminu a jejich maximální obsah v komerčním materiálu a maximum povoleného olova (≤ 10 mg/kg a ≥ 2 mg/kg) a jiné kovy.
Panel ANS konstatoval, že hliník z hliníkového laku kurkuminu by se měl připočítávat k dennímu příjmu hliníku, pro který byl stanoven tolerovatelný týdenní příjem (TWI) v EFSA v roce 2008 ve výši 1 mg hliníku /kg tělesné hmotnosti/týden.
Panel rovněž konstatoval, že hliníkový lak barviva může vést k očekávané expozici hliníku až 3,84 mg/kg tělesné hmotnosti/týden, což přesahuje TWI (1 mg hliníku/kg tělesné hmotnosti/týden). Bude proto zapotřebí stanovit specifikace pro maximální obsah hliníku v lacích. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive (pdf, 280 kB, 46 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021