Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů

Vydáno: 1.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.
Od 1. září 2008 byla veškerá odpovědnost za posuzování rizika souvisejícího s maximální hladinou reziduí (MRL) pesticidů přenesena na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA je odpovědný za posuzování rizika nových MRL, ale také za periodickou revizi stávajících MRL.
V roce 2007 EFSA vydal stanovisko k přechodným MRL, což byl jeden z prvních kroků k úplné harmonizaci MRL v EU.
EFSA koordinuje revizi MRL pro více než 300 aktivních látek. Práce začala v roce 2008 a měla by být dokončena v roce 2010. Od roku 2009 bude EFSA uveřejňovat každoročně zprávu o aktuální expozici spotřebitelů pesticidům.
Na žádost Evropské komise posuzoval EFSA bezpečnost existujících MRL u 15 aktivních látek: benfuracarb, carbosulfan, carbendazim, dimethoate, omethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, metamidophos, methomyl, thiodicarb, oxydemeton-methyl, procymidone, pyrimiphos-methyl a vinclozolin.
EFSA doporučil, aby se MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech snížil a to v těch případech, kdy existuje riziko pro spotřebitele nebo tehdy, když není dostatek informací o bezpečnosti současných MRL.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Další informace o pesticidech na portálu Bezpecnostpotravin.cz:
 
Nová databáze maximálních limitů reziduí pesticidů
Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů
Zpráva o monitorování reziduí pesticidů v EU v roce 2006
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021