Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA považuje obsah reziduí dimetyléteru v masných výrobcích za bezpečný do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

EFSA považuje obsah reziduí dimetyléteru v masných výrobcích za bezpečný

Vydáno: 14.8.2009
Tisk článku
Podle panelu CEF neznamená zbytek extrakčního rozpouštědla DME 9 μg/kg nebezpečí pro zdraví.

Dimetyléter (DME) se používá při zpracování kolagenu určeného do masných výrobků, a to v množství 0,5 – 1,0 %.
Pokud jde o toxicitu DME při inhalaci je přijímán rychle a vázán na různé tkáně. Při expozici 1000 ppm (1884 mg/m3 při atmosférickém tlaku) bylo u pokusných myší zjištěno v různých orgánech 14 - 22 mg/kg . Obvykle nelze takové výsledky přímo extrapolovat na orální příjem, ale v případě DME dochází k procesu jeho uložení v těle stejnými cestami. Výsledky inhalační studie svědčí o velmi malé toxicitě DMR. Nebyl prokázán genotoxický ani kancerogenní účinek při subchronickém či chronickém vystavení zvířat v prostředí s 47100 mgDME/m3. Hodnota NOEL byla stanovena na 1250 ppm (2355 mg/m3) v prostředí, a 630 mg/kg tělesné hmotnosti myší.
Pokud v extrahovaném odtučněném kolagenu zůstane (po závěrečném odstranění těkavých látek ve vakuu) 9 μg DME/kg extrahované bílkoviny, pak by v nejhorším případě, kdy by se denně konzumoval 1 kg masných výrobků s obsahem 2 % přidaného kolagenu, přijalo množství 0,18 μg, což u osoby o hmotnosti 60 kg znamená 0,003 μg/kg tělesné hmotnosti, Toto množství je 108krát nižší než nejnižší hodnota NOEL u myší. Panel CEF (Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing) úřadu EFSA hodnotí toto množství jako bezpečné (EFSA-Q-2007-186).

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 6, s. 428

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021