Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA požaduje harmonizaci monitoringu zoonóz do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

EFSA požaduje harmonizaci monitoringu zoonóz

Vydáno: 13.6.2007
Tisk článku
Úřad EFSA financuje vytvoření schémat pro společný monitoring Echinococcus, Trichinella, Cystiercus a Sarcocystis a dále požaduje vypracování projektu databáze spotřeby potravin.
Úřad EFSA vydal v souladu s článkem 36 „Smlouvy“ výzvu organizacím schváleným pro provádění prací pro EFSA, aby vytvořily harmonizovaná schémata pro monitoring výskytu čtyř parazitálních zoonóz vyvolaných: tasemnicí Echinococcus, svalovcem Trichinella, boubelí tasemnice Cysticercus a prvoky - kokcidiemi rodu Sarcocystis. Má být rozhodnuto, které potraviny se mají monitorovat a v jakém stadiu výrobního procesu, dále které kmeny mají být sledovány a také mají být stanoveny techniky odběru vzorků. Úřad EFSA má pomocí grantových 180 000 EUR pokrýt 80 % nákladů.
Dále EFSA vzhledem k tomu, že při zpracování stanovisek často chybějí informace o spotřebě potravin, požaduje, aby byl vypracován projekt na vytvoření databáze spotřeby potravin, kde by byla sledována spotřeba 15 širokých skupin potravin u osob ve věku 16 až 24 let. Předpokládá, že asi deset členských zemí bude ze svých databází dodávat údaje do zdokonaleného systému. Vybraný uchazeč vyškolí síť členů ohledně způsobu úpravy a převádění údajů o spotřebě, tak, aby údaje z různých zemí byly srovnatelné.
Na projekt je určeno 200 000 EUR, což pokryje 80 % nákladů.
EU Food Law, 2007, č. 302, s. 8
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021