Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA přezkoumal litholrubin BK (E 180) do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

EFSA přezkoumal litholrubin BK (E 180)

Vydáno: 10.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Vědecké stanovisko EFSA k potravinářskému barvivu E 180.
Na základě požadavku z Evropské komise vydal vědecký panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje Evropského úřadu pro potraviny (EFSA–ANS) v rámci programu přehodnocování schválených potravinářských přídatných látek (aditiv) vědecké stanovisko k bezpečnosti litholrubinu BK (E 180), pokud se použije jako potravinářské barvivo. Panel ANS podotýká, že schválené použití litholrubinu BK se v současné době omezuje na kůrku sýru (cheese rind).
Litholrubin BK je červené mono-azo barvivo. Jeho schválení v EU je založeno na posuzování provedeném Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) naposledy v roce 1987 a dále na stanovisku, které v roce 1983 vypracoval Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA). JECFA (1987) neměl dostatek podkladů pro stanovení akceptovatelného denního příjmu (ADI), zatímco SCF stanovil pro litholrubin BK hodnotu ADI ve výši 0–1,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Tato hodnota ADI se opírá o hodnotu NOAEL (hladina, při které není pozorován žádný negativní účinek), která byla zjištěna v dlouhodobých pokusech na krysách, a to ve výši 150 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
Panel ANS neměl pro přezkoumání barviva litholrubin BK novou dokumentaci. Vycházel proto z dřívějších hodnocení, nově publikovaných informací a údajů, které získal v rámci veřejné výzvy. Pro přezkoumání nebyly k dispozici všechny původní studie, které byly použity při předcházejících hodnocení této přídatné látky.
Na základě všech dostupných informací došel panel ANS k závěru, že není pravděpodobné, že by současné jedno schválené použití litholrubinu BK v kůrce jedlých sýrů představovalo významné riziko pro zdraví člověka.
Panel ANS dále poznamenává, že je třeba aktualizoval specifikace litholrubinu BK. Specifikace JECFA pro olovo je < 2 mg/kg, zatímco specifikace Evropského společenství je < 10 mg/kg. Stanovisko EFSA–ANS je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the re-evaluation of Litholrubine BK (E 180) as a food additive (pdf, 250 kB, 26 stran)
 
Zdroj: EFSA

Bezpečnost tří potravinářských barviv: E 151, 154 a 155
ICBP: Potravinářská aditiva
Další informace o potravinářských aditivech najdete zde.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021