Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA publikoval studii o energetických nápojích do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA publikoval studii o energetických nápojích

Vydáno: 12.3.2013
Tisk článku
Klíčové závěry studie zadané úřadem EFSA o konzumaci energetických nápojů v EU.

Úřad EFSA publikoval zprávu o zadané studii k energetickým nápojům. Pro tuto studii byla nejprve sbírána data o konzumaci energetických nápojů na evropské úrovni, u specifických skupin obyvatelstva, zahrnujících děti a adolescenty. Studie odhaduje také expozici spotřebitelů (při akutní i chronické konzumaci) některými aktivními složkami nalézanými v energetických nápojích – především kofeinem, taurinem a D-glukurono-γ-laktonem.
Studie zjistila, že mezi respondenty je skupinou nejvíce konzumující energetické nápoje věková skupina adolescentů – 68 % ze všech dotazovaných. Pokud jsou energetické nápoje konzumovány dětmi ve věku 3-10 let, studie odhaduje, že tato konzumace pokrývá 43 % jejich celkového příjmu kofeinu.

Externí studie, která byla zadána pomocí grantů EFSA a výběrového řízení, zkoumá také specifické zlozvyky konzumace energetických nápojů – konzumaci společně s alkoholem nebo konzumaci spojenou s intenzivním fyzickým cvičením – u adolescentů a dospělých.

Výsledky studie poskytují důležitá data pro blížící se hodnocení rizik a bezpečnosti kofeinu Úřadem EFSA. EFSA byl požádán Evropskou komisí, aby zjistil rozsah konzumace kofeinu společně s dalšími složkami potravin jako je alkohol nebo látky nalézané v energetických nápojích, které mohou představovat riziko pro zdraví  jako výsledek interakce mezi těmito složkami.

Klíčové závěry studie:

-          Dospělí (18-65 let): Přibližně 30 % dotázaných dospělých konzumuje energetické nápoje. 12 % patří k „vysoce chronickým“ konzumentům (konzumují en. nápoje pravidelně 4-5 dní v týdnu nebo více), s průměrnou konzumací 4,5 l/měsíc. Okolo 11 % byly „vysoce akutní“ konzumenti (pijící nejméně 1 litr en. nápoje při jedné konzumaci).

-          Adolescenti (10-18 let): Přibližně 68 % dotázaných konzumuje energetické nápoje. 12 % jsou „vysoce chroničtí“ konzumenti, s průměrným příjmem 7 l/měsíc. 12 % jsou „vysoce akutní“ konzumenti.

-          Děti (3-10 let): Přibližně 18 % z dotazovaných byly konzumenty energetických nápojů. Mezi nimi bylo 16 % „vysoce chronických“ konzumentů, s průměrnou spotřebou 0,95 l/týden, což jsou téměř 4 l/měsíc.

-          Konzumace en. nápojů společně s alkoholem: mezi dospělými u 56 % dotazovaných, u adolescentů u 53 %.

-          Konzumace při sportovní aktivitě: Přibližně 52 % dospělých a 41 % adolescentů – konzumentů pijí en. nápoje při sportovní aktivitě.

-          Příspěvek energetických nápojů k celkové expozici kofeinem: Přibližně 8 % u dospělých, 13 % u adolescentů a 43 % u dětských konzumentů en. nápojů.

 

Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks


Zdroj:  EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021